Periodic Tables in [Classical Mongolian][Kalmyk][Chinese Simplified][Chinese Traditional][Cyrillic Mongolian][Jurchen][Tibetan][Uyghur]


  1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
1. H - hidrogen He - geli
2. Li - liti Be -berilli Manchu script

[Manchu - English dictionary]
23.05.2020 12:35:21
Zvýrazněny (černé pozadí okolí obrázku názvu prvku) prvky s rozdílným názvem od mongolštiny.
[Click for Mongolian Periodic table in classical mongol script]

B - bor C - karbon N - nitrogen O - oksigen F - ftor Ne - neyon
3. Na - natri Mg - magni Al - alumin Si - hirha P - fosfor S - hurku Cl - chlor Ar - argon
4. K - kali Ca - kalci Sc - skandi Ti - titan V - vanadi Cr - chrom Mn - mangan Fe - sele Co - kobalt Ni - nikel Cu - teišun Zn - šanggiyan teišun Ga - galli Ge - germani As - pi šuwang okto Se - selen Br - brom Kr - kripton
5. Rb - rubidi Sr - stronci Y - yttri Zr - cirkoni Nb - niobi Mo - molibden Tc - techneci Ru - ruteni Rh - rodi Pd - palladi Ag - menggun Cd - kadmi In - indi Sn - toholon Sb - surma Te - tellur I - iod Xe - ksenon
6. Cs - cezi Ba - bari La - lantan Hf - gafni Ta - tantal W - wolfram Re - reni Os - osmi Ir - iridi Pt - platin Au - aisin Hg - toholon muke Tl - talli Pb - tarcan Bi - bismut Po - poloni At - astat Rn - radon
7. Fr - francio Ra - radi Ac - aktini Rf - rutherfordi Db - dubni Sg - seaborgi Bh - bohri Hs - hassi Mt - meitneri Ds - darmstadti Rg - rentgeni  

  [Manchu - English dictionary]

* * *

1. Ce - ceri Pr - prazeodim Nd - neodim Pm - prometi Sm - samari Eu - evropi Gd - gadolini Tb - terbi Dy - disprozi Ho - holmi Er - erbi Tm - tuli Yb - itterbi Lu - ljuteci
2. Th - tori Pa - protaktini U - uran Np - neptuni Pu - plutoni Am - americi Cm - kjuri Bk - berkli Cf - kaliforni Es - ejnshtejni Fm - fermi Md - mendělevi No - nobeli Lr - lourensi

* * * * *

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Hidrogen

Romanized names chemical elements

He
Geli
Li
Liti
Be
Berilli
Zvýrazněny (černé pozadí značky a názvu prvku) prvky s rozdílným názvem od mongolštiny B
Bor
C
Karbon
N
Nitrogen
O
Oksigen
F
Ftor
Ne
Neyon
Na
Natri
Mg
Magni
Al
Alumin
Si
Hirha
P
Fosfor
S
Hurku
Cl
Chlor
Ar
Argon
K
Kali
Ca
Kalci
Sc
Skandi
Ti
Titan
V
Vanadi
Cr
Chr
om
Mn
Mangan
Fe
Sele
Co
Kobalt
Ni
Nikel
Cu
Teišun
Zn
Šanggiyan
_teišun
Ga
Galli
Ge
Germani
As
Pi
_šuwang_okto
Se
Sel
en
Br
Br
om
Kr
Kripton
Rb
Rubidi
Sr
Strontci
Y
Yttri
Zr
Cirkoni
Nb
Ni
obi
Mo
Molibd
en
Tc
Techneci
Ru
Ruteni
Rh
Rodi
Pd
Palladi
Ag
Menggun
Cd
Kadmi
In
Indi
Sn
Toholon
Sb
Surma
Te
Tellur
I
Iod
Xe
Ksenon
Cs
Cezi
Ba
Bari
La
Lantan
Hf
Gafni
Ta
Tantal
W
Wolfram
Re
Reni
Os
Osmi
Ir
Iridi
Pt
Platin
Au
Aisin
Hg
Toholon
_muke
Tl
Talli
Pb
Tarcan
Bi
Bismut
Po
Poloni
At
Astat
Rn
Radon
Fr
Francio
Ra
Radi
Ac
Aktini
Rf
Rutherfordi
Db
Dubni
Sg
Seaborgi
Bh
Bohri
Hs
Hassi
Mt
Meitneri
Ds
Darmstadti
Rg
Rentgeni
  Ce
Ceri
Pr
Prazeodim
Nd
Neodim
Pm
Prometi
Sm
Samari
Eu
Evr
opi
Gd
Gadolini
Tb
Terbi
Dy
Dispr
ozi
Ho
Holmi
Er
Erbi
Tm
Tuli
Yb
Itterbi
Lu
Ljuteci
  Th
Tori
Pa
Protaktini
U
Uran
Np
Neptuni
Pu
Plutoni
Am
Americi
Cm
Kjuri
Bk
Berkli
Cf
Kaliforni
Es
Ejnshtejni
Fm
Fermi
Md
Mendělevi
No
Nobeli
Lr
Lourensi

Manchu se liší od klasické mongolštiny př.:

SCRIPT

Manchu Classical mongolian
P fosfor
P - fosfor P - fosfor

A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H- hydrogen He - helium
Li- lithium Be - beryllium [Click for Mongolian periodic table in classical mongol script] B - boron C - carbon N - nitrogen O - oxygen F - fluorine Ne - neon
Na - natrium Mg - manganese Al - aluminium Si - silicon P - phosphorus S - sulphur Cl - chlorine Ar - argon
K- potassium Ca - calsium Sc - scandium Ti - titanium V - vanadium Cr - chromium Mn - manganese Fe - iron Co - cobalt Ni - nickel Cu - copper Zn - zinc Ga - gallium Ge - germanium As - arsenic Se - selenium Br - bromine Kr - krypton
Rb - rubidium Sr - strontium Y - yttrium Zr - zirconium Nb - niobium Mo - molybdenum Tc - technetium Ru - ruthenium Rh - rhodium Pd - palladium Ag - silver Cd - cadmium In - indium Sn - tin Sb - antimony Te - tellurium I - iodine Xe - xenon
Cs - cesium Ba - barium La - lanthanum Hf - hafnium Ta - tantalum W - tungsten Re - rhenium Os - osmium Ir - iridium Pt - platinum Au - gold Hg - mercury Tl - thallium Pb - lead Bi - bismuth Po - polonium At - astatine Rn - radon
Fr - francium Ra - radium Ac - actinium Rf - rutherfordium Db - dubnium Sg - seaborgium Bh - bohrium Hs - hassium Mt - meitnerium Ds - darmstadtium Rg - roentgenium              

* * *

Ce - cerium Pr - praseodium Nd - neodymium Pm - promethium Sm - samarium Eu - europium Gd - gadolinium Tb - terbium Dy - dysprosium Ho - holmium Er - erbium Tm - thulium Yb - ytterbium Lu - lutetium
Th - thorium Pa - protactinium U - uranium Np - neptunium Pu - plutonium Am - americium Cm - curium Bk - berkelium Cf - californium Es - einsteinium Fm - fermium Md - mendelevium No - nobelium Lr - lawrencium

23.05.2020 12:35:21 code: Unicode (UTF8)

Manchu alphabet - Mandzuske pismo


Periodic Table in [Even][Evenki][Jurchen][Nanai][Negidal][Oroch][Orok][Udege][Ulch]

http://altaica.ru/tms.htm
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
               
               
              Fe
                   
                    Ag
             
                 
Pt
Au

    Pb
       

* * * * *

Au  
Ag  
     
     

 

Mandžuština je tunguzský jazyk z rodiny altajských řečí, momentálně patřící mezi ohrožené jazyky. Ačkoli do roku 1911 byl oficiálním jazykem v Číně, po pádu císařství počet jeho uživatelů rapidně poklesl, mimo jiné i díky perzekuci Mandžuů. V současnosti je na světe asi pět rodilých mluvčích z etnické skupiny Mandžuů. Jazyk šive používaný v severovýchodní Číně je s mandžuštinou téměř identický, ale hovoří jím jiná čínská minorita.

Samotný jazyk má své kořeny v džurčenštině, jazyka čínského dvora do přibližně 13. století (dynastie Ťin 1115-1234). Při nástupu dynastie Čching (potomků džurčenského klanu ze severozápadní Číny) po dynastii Ming v roce 1644 se mandžuština stala oficiálním jazykem čínského dvora. Nicméně ač byla vyžadována jakožto úřední jazyk od všech služebníků a úředníků, kteří z ní museli skládat zkoušky, v rámci integrace s etnickými Číňany postupně ztrácela na své síle. Na konci 19. století mandžuštinou plynně nehovořil u čínského dvora téměř žádný úředník. Jen vojáci stále museli zkládat zkoušky z této řeči. Ačkoli až do posledních dnů císařství byly oficiální dokumenty psány v mandžuštině, čínština zdaleka převládala.


 

[Even] [Evenki] [Manchu] [Nanai] [Negidal] [Oroch] [Orok] [Udege] [Ulch]

1.Au
2. plech
Ag
1.Cu (mosaz)
2. bronz
Fe
Pb
 
Pronunciancion: = дь     = дя
 

Japonské periodické tabulky (u hlavní tabulky kódování unicode) Ainu Periodic Tables of the Elements - Periodická tabulka v ainštině Korejské  periodické tabulky (korejské kódování) Čínština zjednodušená (simplified GB) - periodické tabulky (simplified se používá hlavně v kontinentální Číně a Singapuru).Kódování čínské simplified  (netýká se hlavní tabulky-foto!) Čínština tradiční (traditional Big 5) - periodické tabulky (traditional se používá hlavně na Taiwanu a v Honkongu) Kódování čínské traditional Manchu Periodic Table in Manchu script Tibet - nekolik chemickych prvku v tibetstine, jazyku zeme, ktera je  nasilim udrzovana jako soucast Ciny Uyghur - ujgurstina - jazyk muslimske (puvodem z Mongolska) mensiny na severozapade Ciny v provincii  Sin - Tiang Hakka Periodic Table Min-nan (tchajwanština) - periodická tabulka psaná romanizovanou formou jazyka (latinkou). Používá se hlavně v čínsképrovincii Fujian (použita její vlajka) a na Tchajwanu Zhuang Periodic Table - language in China Oroqen Periodic Table (Oroqen - language in China) Sarikoli Periodic Table (Sarikoli - language in China) Mongolska periodicka tabulka, kterou privezl pan Dr. Jiri Sima, predseda klubu pratel Asie (foto) Klasicka Mongolstina - periodicka tabulka v klasicke mongolstine - fota (pod vlajkou Mongolska z let 1924 - 1940) Thajské periodické tabulky (na hlavním přehledu názvů fota, jinak kódování thajské) Lao chemical element list - Prehled prvku v laostine Khmerska periodicka tabulka - Khmerstina je uredni jazyk v Kambodzi Vietnamské  periodické tabulky (všechny foto *JPG) Hmong Periodic Table (Hmong - language in China, Vietman, Laos, Thailand, USA) Lahu Periodic Table (Lahu - language in China, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar))


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku