[Japan][Nivkh][Orok]


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
               
         
S
Cu - Hure kane
Iwaw
Iwaw
   
             
Fe
Fe - Kane
Kane
Kane
   
Cu
Cu - Hure kane
Hure_kane
Hure kane
             
                   
Ag
Cu - Sironkane
Sironkane
Sironkane
             
                   
Au
Au - Konkane
Konkane
Konkane
   
Pb
Pb - Yaykane
Yaykane
Yaykane
       
[Ainu Dictionary] Alphabet
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
               
          S
S - Iwau
Iwau
   
              Fe
Fe - Kane
Kane
                   
                    Ag
Ag - Shirokani
Shirokani
             
                    Au
Au - Kongane
Kongane
    Pb
Pb - Yaikane
Yaikane
       

Dictionary


Ainština, neboli Ainu (アイヌ イタク, Aynu Itak; japonsky: アイヌ語, Ainu-go) je řeč, kterou mluví etnická skupina Ainu na severu japonského ostrova Hokkaidó. Dříve se tímto jazykem mluvilo také na Kurilských ostrovech, severní části Honšú a jižní polovině Sachalinu. Ačkoliv je v některých ohledech typologicky podobný japonštině, je ainu považován za izolovaný jazyk bez známých vztahů k ostatním jazykům. Občas je řazen k paleoasijským jazykům (paleosibiřským jazykům), což je však pouze souhrnný pojem pro několik izolovaných a malých jazykových rodin, u nichž se věří, že se jimi mluvilo na Sibiři před příchodem tureckých a tunguských mluvčích; není skutečnou jazykovou rodinou. Většina lingvistů věří, že sdílený slovník mezi ainu a nivchštinou je způsoben přejímáním slov. Navrhovaná příbuznost s japonštinou a altajskými jazyky (Patrie 1982) si získala jen malou podporu mezi odborníky. V dřívějších letech se jej někteří pokoušeli spojit s austronéskými jazyky na základě slovníkových a kulturních srovnání, kupříkladu japonský lingvista Šičiro Murajama. Alexandr Vovin (1993) předložil důkazy naznačující vzdálené propojení s austroasijskými jazyky; sám však označuje svou hypotézu jako předběžnou.


Hokkaido

Historical expanse of the Ainu

Japan


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku