Periodic Table in [Abaza][Abkhaz][Adyghe][Kabardian][Karachay][Ubykh] language

Adyghe site

Adyghe (West Circassian) Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině (západní čerkeštině)

  а 1 б а 2 б а 3 б а 4 б а 5 б а 6 б а 7 б а 8 б
1
H 1

1.0079
Водород

Adyghe  Adyghe Tabasaran
He 2

4.0026
Гелий

2
Li 3

6.941
Литий

Be 4

9.012
Бериллий

B 5

10.81
Бор

C 6

12.011
Углерод

N 7

14.007
Азот

O 8

15.999
Кислород

F 9

18.998
Фтор

Russian - Adyghe
Ne 10

20.179
Неон

3
Na 11

22.990
Натрий

Mg 12

24.305
Магний

Al 13

Алюмин
Алюминий

Si 14

28.086
Кремний

P 15

30.973
Фосфор

S audio

Тхъомзашхъо

Cl 17

35.453
Хлор

10.01.2022 23:38:05 code: unicode -UTF 8
Ar 18

39.948
Аргон

4
K 19

39.098
Калий

Ca 20

40.08
Кальций

21 Sc

44.956
Скандий

22 Ti

47.90
Титан

23 V

50.941
Ванадий

24 Cr

51.996
Хром

25 Mn

Марганц

Fe
ГъучIы
Къэнджал
Тенэч
27 Co

58.933
Кобальт

27 Ni

58.70
Никель

 
audio Cu

Гъуаплъэ

audio Zn

Гъoфи

Ga 31

69.72
Галлий

Ge 32

72.59
Германий

As 33

74.921
Мышьяк

Se 34

78.96
Селен

Br 35

79.904
Бром

 
Kr 36

83.80
Криптон

5
Rb 37

85.468
Рубидий

Sr 38

87.62
Стронций

39 Y

88.906
Иттрий

40 Zr

91.22
Цирконий

41 Nb

92.906
Ниобий

42 Mo

95.94
Молибден

43 Tc

98.906
Технеций

44 Ru

101.07
Рутений

45 Rh

102.905
Родий

46 Pd

106.4
Палладий

 
audio Ag


Тыжьыны

48 Cd

112.40
Кадмий

In 49

114.82
Индий

Sn audio

Къэлай

Sb audio

Сурьмэ

Te 52

127.60
Теллур

I 53

126.904
Йод

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD
Xe 54

131.30
Ксенон

6
Cs 55

132.905
Цезий

Ba 56

137.34
Барий

57 La

138.905
Лантан

72 Hf

178.49
Гафний

73 Ta

180.948
Тантал

74 W

183.85
Вольфрам

75 Re

186.207
Рений

76 Os

190.2
Осмий

77 Ir

192.22
Иридий

78 Pt

Платин

 
audio Au


Дышъ

audio Hg

Чынасыу

Tl 81

204.37
Таллий

Pb 82

ПцашIо

Bi 83

208.980
Висмут

Po 84

[209]
Полоний

At 85

[210]
Астат

Chemweb - kliknutim na hlavni stranku
Rn 86

[222]
Радон

7
Fr 87

[223]
Франций

Ra 88

226.025
Радий

89 Ac

[227]
Актиний

104 Ku

[261]
Курчатовий

105 Ns

[269]
Нильсборий

 
58 Ce

140.12
Церий

59 Pr

140.908
Празеодим

60 Nd

144.24
Неодим

61 Pm

[145]
Прометий

62 Sm

150.4
Самарий

63 Eu

151.96
Европий

64 Gd

157.25
Гадолиний

65 Tb

158.925
Тербий

66 Dy

162.50
Диспрозий

67 Ho

196.967
Гольмий

68 Er

167.26
Эрбий

               
69 Tm

168.93
Тулий

70 Yb

173.04
Иттербий

71 Lu

174.97
Лютеций

90 Th

232.038
Торий

91 Pa

[231]
Протактиний

92 U

238.029
Уран

93 Np

[237]
Нептуний

94 Pu

[244]
Плутоний

95 Am

[243]
Америций

96 Cm

[247]
Кюрий

97 Bk

[247]
Берклий

98 Cf

[251]
Калифорний

99 Es

[254]
Эйнштейний

100 Fr

[257]
Фермий

             
101 Md

[258]
Менделевий

102 No

[255]
Нобелий

103 Lr

[256]
Лоуренсий


1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Adyghe (Circassian) Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině (čerkeštině)

 
    1846            
               
                    Cu
Adyghe
             
                    Ag
Adyghe
    Sn
Adyghe
       
                    Au
Adyghe
Hg
Adyghe
  Pb
Adyghe
       

Adyghe


There are apparently around 128,000 speakers of Adyghe in Russia, almost all of them native speakers. In total, some 300,000 speak it worldwide. The largest Adyghe-speaking community is inTurkey


Adygheflag

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Adyghe (West Circassian) Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině (západní čerkeštině)

 
    Adyghe language in Turkey in Western Dialect            
    Al
bzexu
    S
tḣobzaşḣu, tḣobzaşüḣo
   
              Fe
ğućı, ğuş`ı
  Ni
ğuyixu`
Cu
ğoápĺe
Zn
ğоfı`
           
                    Ag
tıjın
    Sn
śef
       
                    Au
dışe
Hg
ğurze
  Pb
pšapše, śaşü`e
       

* * * * *

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

Adyghe (West Circassian) Periodic Table of the Elements - Periodická tabulka v adygejštině (západní čerkeštině)

 
    Adyghe language in Turkey in Eastern Dialect            
    Al
bzexu`
    S
tḣobzaşḣo
   
              Fe
ğuş`
  Ni
ğuyixu`
Cu
ğoápĺe
Zn
ğоxu`
           
                    Ag
dıĵın
    Sn
ğux, śex
       
                    Au
dıṩe
Hg
ğurze
  Pb
şe, pšapše
       

map


map map Adyghe

map

map

 


ADYGEJSKO (ADYGSKO)

Oficiální názvy státu Adygejská republika, Ádyge Respublik, rusky Respublika Adygeja
Zřízení autonomní republika v rámci Ruské federace
Hlavní město Majkop 155 tis.
Rozloha 7 600 km2
Počet obyvatel 452 000 - 1995
Jazyk adygejština, ruština
Kontinent Asie

ADYGEJSKO (ADYGSKO)

Autonomní republika na jihu Ruské federace, v severozápadní části Velkého Kavkazu. Oblast původně osídlená převážně kavkazskými Adygy (odtud dnešní název) se stala součástí Ruska v průběhu 19. století. V minulosti bylo území označováno jako Čerkesko (podle příbuzného kavkazského kmene Čerkesů). Po ruské revoluci 1917 bylo Čerkesko součástí Těrské a Horské republiky, v roce 1922 zde byla vytvořena Adygejská autonomní oblast v rámci RSFSR. V roce 1990 pak byla vyhlášena Adygejská ASSR v rámci RSFSR. Po rozpadu SSSR byl název roku 1992 změněn na současný. Většinu obyvatelstva tvoří dnes Rusové (68 %), následovaní Adygy (22 %) a dalšími národy bývalého SSSR (Ukrajinci, Arméni ad.). Věřící Adygové se hlásí k sunnitskému islámu, Rusové k pravoslaví.


Languages


Clikc for Au/Ag/Cu/Fe/Pb in Caucasus languages


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku