26.10.2001 23:43:28
Leclancheův článek - odvození rovnic
[schéma článku]


Elektrický proud je usměrněný pohyb nabitých částic. V roztoku iontů a v kovu elektronů. V článku tedy musí existovat síla, která uvede do pohybu nejen ionty, ale i elektrony.
V
Leclancheově článku slouží jako elektrody uhlík a zinek v roztoku chloridu amonného. Uhlíková elektroda slouží pouze jako místo elektrochemických dějů. Jako druhý prvek, který kromě zinku podléhá elektrochemickým dějům, tudíž slouží vodík. Z Beketovovy řady kovů
Li K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg Pt Au
plyne, že zinek je kov neušlechtilý a vodík má nulový potenciál. Standartní elektrodové potenciály polorovnic jsou:
2/0 Zn+2 / Zn Zn+2 + 2e---› Zn E0 = - 0,7926
  a  
1/0 H+ / H2 2H+ + 2e---› H2 E0 = 0
Větší je potenciál u vodíku, takže tato poloreakce probíhá v naznačeném směru, ovšem s chloridem amonným, zatímco reakce se zinkem ve směru opačném
Zn - 2e---› Zn+2
  a  
2NH4+ + 2e---› 2NH3 + H2
Pro zinkovou elektrodu platí, že se rozpouští v roztoku chloridu amonného, slouží jako anoda (na anodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k oxidaci) a je záporným pólem (elektrony z anody vychází, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól)
Pro uhlíkovou elektrodu platí, že se z roztoku chloridu amonného redukuje vodík.Elektroda slouží jako katoda (na katodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k redukci) a je kladným pólem (elektrony na katodu vstupují, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól)
Z těchto poloreakcí lze sestavit celkovou rovnici v iontovém zápisu :
Zn + 2NH4+ --› 2NH3 + H2 + Zn+2
Úplný zápis reakce je pak následující:
Zn + 2NH4Cl --› 2NH3 + H2 + ZnCl2
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodové potenciály E0 namísto správnějších elektrodových potenciálů E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]

[schéma článku]


[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]