14.05.2003 21:27:07
Nitro a nitrosobarviva
[další stránky][v pdf]

Nitrobarviva

Nitrofenoly a nitronaftoly
Důsledkem zavedení nitroskupiny do molekuly fenolu je podstatné posunutí absorpčního maxima do dlouhovlnné oblasti spektra. Jestliže je molekula ionizována, je posun silnější což je patrno z dále uvedených příkladů:

lmax
nm
  lmax
nm
fenol
fenol
275 fenolát
fenolát
289
o-nitrofenol
o-nitrofenol
350 o-nitrofenolát
o-nitrofenolát
416
m-nitrofenol
m-nitrofenol
333 m-nitrofenolát
m-nitrofenolát
385
p-nitrofenol
p-nitrofenol
315 p-nitrofenolát
p-nitrofenolát
400
2,4-dinitrofenol
2,4-dinitrofenol
398    
2,4,6-trinitrofenol
2,4,6-trinitrofenol
395    

Jak je z horní tabulky vidět, nemá zavedení druhé a třetí nitroskupiny na odstín sloučeniny téměř žádný vliv. Dlouhovlnné absorpční maximum 2,4-dinitrofenolu (398nm) a 2,4,6,-trinitrofenolu (395 nm) se jen málo liší od o- (416 nm) a p-nitrofenolátů (400 nm) a proto všechny sloučeniny mají žlutou barvu. Tuto skutečnost vysvětlujeme tím, že dlouhovlnné pásy nitrofenolů jsou pásy přenosu náboje (CT) a tohoto přenosu se může zúčastnit pouze jedena nitroskupina. Proto mají všechny tyto sloučeniny žlutou barvu.

o-nitrofenolát
o-nitrofenolát
žlutý
lmax = 416nm
o-nitrofenolát
o-nitrofenolát
   
2,4-dinitrofenolát
2,4-dinitrofenolát
žlutý
lmax = 398nm
2,4-dinitrofenolát
2,4-dinitrofenolát
nemá vliv na barvu
lmax = 360nm
2,4-dinitrofenolát
2,4-dinitrofenolát
2,4,6-trinitrofenolát
2,4,6-trinitrofenolát
žlutý
lmax = 395nm
2,4,6-trinitrofenolát
2,4,6-trinitrofenolát
nemá vliv na barvu
lmax = 357nm
2,4,6-trinitrofenolát
2,4,6-trinitrofenolát

Nitrofenoly projevují kyselé vlastnosti a se vzrůstajícím počtem nitroskupin jejich kyselost stoupá.. Disociační konstanta p-nitrofenolu je 600x větší než u fenolu, u 2,4-dinitrofenolu větší 100 000x a u 2,4,6-trinitrofenolu větší 3 600 000 000x. . To je i důvod, že 2,4,6-trinitrofenol je znám pod názvem kyselina pikrová. (původní detonátor se dnes používá jako výbušnina).

Nitroaminy
Zavedením nitroskupiny do molekuly anilinu, stejně tak jako u fenolu se absorpční maximum rovněž posunuje, ale do oblasti ještě delších vln (proto mají mnohem hlubší odstín):

  lmax
nm
  lmax
nm
anilin
anilin
282 fenol
fenol
275
o-nitroanilin
o-nitroanilin
380 o-nitrofenol
o-nitrofenol
350
m-nitroanilin
m-nitroanilin
345 m-nitrofenol
m-nitrofenol
333
p-nitroanilin
p-nitroanilin
318 p-nitrofenol
p-nitrofenol
315

Podstatně větší posun absorpčních maxim nitroaminů je způsoben mnohem snadnějším poskytnutím elektronového páru atomu dusíku než atomu kyslíku (silnější +M efekt u aminoskupiny)

anilin
anilin
fenol
fenol

Zavedením nitroskupiny do aminů je oslabována jejich bazicita. Např. p-nitroanilin je zhruba 3 000x méně bazický než anilin. U arylaminů, např. u difenylaminu, je bazicita podstatně nižší než u anilinu a zavedením několika nitroskupin získávají již arylaminy kyselé vlastnosti a používají se jako kyselá barviva.

aurantium - hexanitrodifenylamin
aurantium - hexanitrodifenylamin
nejstarší barvivo tohoto typu, dnes detonátor

Alkylsubstituvané a arylsubstituované nitroaminy mají hlubší odstín než nesubstituované nitroaminy.

  lmax
nm
  lmax
nm
p-nitroanilin
p-nitroanilin
318 p-nitrodimethylanilin
p-nitrodimethylanilin
388

Nitrobarviva se používají jako disperzní barviva pro barvení acetátových, polyesterových a polyamidových vláken a plastů.

disperzní žlutá
aDispersol Yellow
Dispersol Yellow

Nitrosobarviva
Nitrososloučeniny existují ve dvou tautomerních formách - nitrosové a chinonoxinové. V uvedených sloučeninách převažuje chinonoximová forma.

    nitrosoforma   chinonoximová
forma
  lmax
nm
fenol   p-nitrosofenol   p-benzochinon
fenol p-nitrosofenol p-nitrosofenol p-benzochinon
naftalen   2-hydroxy-1-nitrosonaftalen   o-naftochinon
naftalen 2-hydroxy-1-nitrosonaftalen 2-hydroxy-1-nitrosonaftalen o-naftochinon
naftalen   1-hydroxy-2-nitrosonaftalen   o-naftochinon
naftalen 1-hydroxy-2-nitrosonaftalen 1-hydroxy-2-nitrosonaftalen o-naftochinon

Zelený pigment - používá se v průmyslu nátěrových hmot a polygrafii, ve výrobě barevných tužek, při barvení plastů, pryže apod.

tris(2-hydroxy-1-nitrosonaftalen)železnatan sodný
tris(2-hydroxy-1-nitrosonaftalen)železnatan sodný
zelený pigment

[další stránky][v pdf]

[teorie barevnosti][nitro a nitroso][polymethynová][arylmethanová][chinoniminová][azo][azomethynová][antrachinonová] [anthrapyridonová][kypová][sirná][ftalocyaninová]
[barviva]


[nahoru][indikátory][organická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku