03.07.2004 15:41:30
Chinoniminová barviva
Barviva této skupiny je možno považovat za substituované chinoniminy a chinondiiminy:.

arylchinonimin arylchinondiimin

Jestliže jsou do těchto skupin zavedeny substituenty donorového typu (ED), získají se slině zbarvené sloučeniny, projevující afinitu k vláknu, se značnou barvící schopností. Podle charakteru elektrondonorových substituentů vznikají indofenoly, indoaniliny a indaminy.

indofenoly indaminy  

 

indoanilin

Chromoformový systém chinoniminových barviv je analogický systému v diarylmethanových (diarylmethinových) barvivech, ale na rozdíl od něho je centrálním atomem, spojujícím arylové zbytky, dusík.

Odkaz vedoucí k diarylmethanovým (diarylmethinovým) barvivům
diarylmethanová barviva chinoniminová barviva

 


[teorie barevnosti][nitro a nitroso][polymethynová][arylmethanová][chinoniminová][azo][azomethynová][antrachinonová] [anthrapyridonová][kypová][sirná][ftalocyaninová]
[barviva]


[nahoru][fotochemie][organická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku