Teorie barevnosti
[teorie barevnosti][nitro a nitroso][polymethinová][arylmethanová][chinoninová][azo][azomethinová][antrachinonová] [anthrapyridonová][kypová][sirná][ftalocyaninová][barviva]

Fyzikální základy barevnosti
Rozdílní interakce barviv jsou důsledkem pohlcení části záření (to tvoří proud fotonů, tj.kvant energie) o určité vlnové délce. Lidské oko je schopné vnímat záření o vlnové délce 400 až 760 nm. Záření o vlnové délcer pod 400 nm je ultrafialové záření (UV), záření nad 760 nm je infračervené (IČ). Záření v těchto oblastech nevyvolává zrakové vjem a je pro lidské oko neviditelné. Pokud je záření v celém intervalu viditelného světle, jeví se jako bílé. Záření o vlnových délkách v intervalu viditelného světla vyvolává zrakový dojem uvedený v tabulce. Je zde uvedena i barva doplňková, která se vytvoří smíšením nepohlceného světla. Pokud předmět pohltí z bílého záření, záření o určité vlnové délce, odráží se do oka zbývající část a oko má vjem doplňkové barvy.

vln.d. [nm] barva doplňková
400 - 435 fialová zelenožlutá
435 - 480 modrá žlutá
480 - 490 zelenomodrá oranžová
490 - 500 modrozelená červená
500 - 560 zelená purpurová
560 - 580 zelenožlutá fialová
580 - 595 žlutá modrá
595 - 605 oranžová zelenomodrá
605 - 730 červená modrozelená
730 - 760 purpurová zelená

S vlnovou délkou světla souvisí frekvence záření
n= c/l.
Elektromagnetická energie souvisí s frekvencí následovně
E = h.n
či s vlnovou délkou
E= h.c/l

Energetické hladiny molekul
Molekula vždy přijímá takové kvantum energie, která se rovná přechodu molekuly ze základního stavu do stavu vzbuzeného (přechod z jedné energetické hladiny na druhou). Platí, že pro přechod jednoho molu molekul ze základního do excitačního stavu je třeba excitační energie
E= NAh.c/l
Z výpočtu pak vychází, že hranice, kdy se jeví látka barevná odpovídá excitační enerii 158 až 300 kJ/mol

Konjugovaný systém
V molekulách s konjugovanými dvojnými vazbami vytváří elektrony p společný elektronový mrak, čímž se stupeň jejich delokalizace zvětšuje a excitační energie se zmenšuje. To znamená, že se tak zároveň zvětšuje vlnová délka pohlcovaného světla. Čím více je pak dvojných vazeb, tím je konjugovaný systém ,a tím i vlnová délka pohlcovaného světla, delší.

  n Energie
kJ/mol
lmax
nm
barva
butadien 2 739 217 bezbarvý
hexatrien 3 481 258 bezbarvý
oktatetraen 4 379 302 bezbarvý
vitamín A 5 366 328 světle žlutý
likopen 11 237 506 červený

Obdobné platí i pro konjugované systémy arénů

  Energie
kJ/mol
lmax
nm
barva
benzen
benzen
471 255 bezbarvý
naftalen
naftalen
383 311 bezbarvý
anthracen
anthracen
324 370 bezbarvý
tetracen
tetracen
261 460 oranžový
pentacen
pentacen
207 560 fialový
hexacen
hexacen
173 693 modrozelený

Elektrondonorové substituenty
Elektrodononorové substituenty jsou substituenty I. třídy a způsobují +M příp. +I efekt.. Elektrony ze substituentů se zapojují do konjugovaného systému. Excitační energie se snižuje a proto se vlnová délka pohlcovaného světla zvyšuje.

  lmax
nm
   
benzen 255 naftalen 320
toluen 261 1-methylnaftalen 322
anilin 280 2-methylnaftalen 324
N,N-dimethylanilin 298    
fenol 275    
anisol 270    

Elektronakceptorové substituenty
Elektronakceptorové substituenty jsou substituenty II. třídy a způsobují -M příp. -I efekt.. Elektrony ze substituentů se vytahují z konjugovaného systému. Hladiny základního a excitovaného stavu se tak přibližují a tak je výsledek vlastně shodný jako u elektrodononorových substituentů. Vlnová délka pohlcovaného světla zvyšuje.

  lmax
nm
benzen 255
nitrobenzen 261
nitosobenzen 280
kyselina benzoová 298
benzonitril 275
acetofenon 270

[teorie barevnosti][nitro a nitroso][polymethinová][arylmethanová][chinoninová][azo][azomethinová][antrachinonová] [anthrapyridonová][kypová][sirná][ftalocyaninová]
[barviva]


[nahoru][indikátory][organická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku