11.09.2000 23:42:37
Vícenásobné efekty

Příklady výrob požadované sloučeniny z benzenu

Zde je cílem porozumět vlivu efektů a vymyslet, jak vyrobit požadované sloučeniny z benzenu tak, aby efekty nepůsobily proti sobě, ale se navzájem podporovaly (což ještě neznamená, že se tyto výroby takto v praxi skutečně provádí- viz technologické důvody apod.)
o-nitro-p-xylen
3,5-dinitrotoluen
3,5-dinitro-o-xylen

nahoru , efekty, areny, reakční mechanismy , organická chemie ,go home