18.09.2000 11:52:04
Vícenásobné efekty
Výroba 3,5-dinitro-o-xylenu (z benzenu)

Cíl: vyrobit žádaný produkt z benzenu tak, aby efekty nepůsobily proti sobě, ale se navzájem podporovaly
Správný postup: efekty se podporují: v o-nitrotoluenu methylová skupina podporuje svým +I efektem polohu 4, která je shodná s polohou 3 (z pohledu nitroskupiny), kterou podporuje svým - M efektem nitroskupina
      kat. AlCl3
        CH3Cl
          -HCl
      kat. H2SO4
        HNO3
          -H2O
      kat. H2SO4
        HNO3
          -H2O
v 2,4-dinitrotoluenu methylová skupina podporuje svým +I efektem polohu 6 (polohy 2 a 4 jsou obsazeny), která je shodná s polohou 3 (z pohledu obou nitroskupin), kterou podporují svým - M efektem obě nitroskupiny (pozor, ve výsledném 3,5-dinitro-o-xylenu došlo k přečíslování, uhlík s půvpdním číslem 6 je nyní č.1,další jsou posunuty o jednu).
      kat. H2SO4
        HNO3
          -H2O
      kat. AlCl3
        CH3Cl
          -HCl
Příklad chybného postupu: efekty působí proti sobě: zatím vše v pořádku v 1,3-dinitrobenzenu působí obě nitroskupiny do polohy 3(ze svého pohledu), to znamená na uhlík č.5
 
      kat. H2SO4
        HNO3
          -H2O
      kat. H2SO4
        HNO3
          -H2O
      kat. AlCl3
        CH3Cl
          -HCl
v 3,5-dinitrotoluenu (pozor došlo k přečíslování, uhlík s methylovou skupinou, původně č. 5 je nyní č.1) methylová skupina podporuje svým +I efektem polohu 4, která je není shodná s polohou 3 (z pohledu obou nitroskupin, tuto polohu mají naopak obsazenu methylem)
      kat. AlCl3
        CH3Cl
          -HCl
      kat. AlCl3
        CH3Cl
          -HCl
???
o-nitro-p-xylen, 3,5-dinitrotoluen ,3,5-dinitro-o-xylen

nahoru , efekty, areny, reakční mechanismy , organická chemie ,go home