Historical PT in Czech, Slovak, Poland, Slovenian, Croatian, Serbian, Lower and Upper Sorbian, Rusyn, Magyar, Deutsch, Netherlands ///// Modern Slovak PT


Lučba – chémia

vodík  
japík sladík   bledník uhlík dusík kyslík kazík
sodík magník
horčík
hliník kremík kostík sirka solík
draslík vápník   chasoník   barvík burík železo ďasík broník měď zinok     sieťaník luník brudík
      cyrkoník
norík
pelopík žestík   rusík ruměník
rumeník
paladík striebro ladík   cín strabík zemník riasik
  merotík     zdorík ťažík   voník duzík   zlato ortuť   olovo kalík    
24.04.2016 06:07:00
                             
      nebesník                      

Po vzniku názvosloví chemických prvků českých národních buditelů Jana Svatopluka Presla a Karla Slavoje Amerlinga byly vzniklé názvy převzaty do slovenštiny. Deset z nich se úspěšně uchytilo (na šedivém podkladu) a platí dodnes, další neúspěšně.

Na webu se objevil Puristický slovník slovenského jazyka , kde se objevily mj. zaniklé názvy chemických prvků.Web uvádí, že "Zdroje týchto výrazov sú: Peciarov Slovník slovenského jazyka a Historický slovník slovenského jazyka".
Dalším zdrojem je rastlinopis (výsek zde ) Rudolfa Skotnického z roku 1861 (bohužel se mi nepodařilo vypátrat význam názvů "žabík" a "dralík"). Dalším jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra zde.

Na základě těchto faktů je sestavena výše uvedená tabulka (na bílém podkladu jsou historické názvy nejdéle známých kovů a síry), tabulky v současné slovenštině jsou zde.

Pro srovnání s českými historickými názvy stačí kliknout zde a dostanete se na stránky tabulek českých národních obrozenců.


1870

slovník szótára wörterbuch

 

vodík Slovak Periodic Table
      borik uhlík dusík kyslík kazík
sodík       kostík - fosfor sira - sirka - živý oheň solík
draslik vápeničník - vápeník      
chrom - barvík chrom - barvík
burík zelezo kobalt - ďasík bronik meď zinok -zink     arsenik - otrušik lunik brom - vtorík
    ytrík - hytrík               sriebro     cin strabik - surmik zemnik rasík - chaluzík
          krušík       platina zlato živé sriebro - ortuť   olovo kalík - vismút    

Názvy chemických prvků ve slovenské tabulce, vytvořená na základě druhého dílu Loosova trojjazyčného slovníku jsou stále obrozenecké a to přesto, že v Čechách se na základě Šafaříkova názvosloví z roku 1860 (více) již používaly s (výjimkou 10 prvků) mezinárodní názvy. Někde jsou dokonce varianty: "chaluzík" = "rasík", "vápeničník" = "vápeník" , "surmík" = "strabík" či "ytrík" = "hytrík". Zeleně jsou uvedeny názvy, které uvedl Loos ve třetím díle slovníku v roce 1871.

Níže je sestavena tabulka z tehdejších maďarských názvů, které byly vesměs maďarského původu (dnes je řada maďarských názvů prvků mezinárodního původu (pro srovnání tabulky v současné maďarštině zde). Stránka s tabulkami s historickými maďarskými názvy je zde.

köneny Magyar Periodic Table
      bórany széneny légeny éleny folyany
szikeny       villó kén - kénko - büdöskö halvany
hamany meszeny       festeny cseleny vas - lópatkó - bilines kobalt - kékeny   réz horgany     mireny - egérko   büzeny
    pikeny               ezust     ón - cin dárdany - piskolc irany iblany
                 
éreny - fehér arany éreny - fehér arany
arany higany   ólom - fekete ón keneny    

Historical PT in Czech, Slovak, Poland, Slovenian, Croatian, Serbian, Lower and Upper Sorbian, Rusyn, Magyar, Deutsch, Netherlands ///// Modern Slovak PT


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home