1820

Rostlinář Rostlinář Rostlinář Rostlinář

Bedřich Wšemír Hrabě z Berchtoldu (klikni)Jan Svatopluk Presl (klikni)

wodjk

Berchtoldowa a Preslowa periodická tabulka

    Tabulka   uhljk dusjk kysljk tekutjk
sodjk hořčjk hlinjk oblázjk fosfor sjra soljk
drsljk wápnjk   chasonjk   barwjk germenjk železo   pochwistjk měď zinek     arsenjk    
        kolumbjk           střjbro     cjn surmjk  
chaluzjk řasjk
  merotjk           duzjk platjk zlato rtuť   olowo bismut    
 
  živěnjk                          
      nebesnjk                      

Ve frakturou (novogotické lomené písmo, ta byla v češtině úplně nahrazena latinkou v roce 1848) psaném "Rostlináři" je uvedeno 36 prvků. Poprvé jsou uvedeny české názvy 25 prvků (s koncovkou -"jk"). Z toho celkem 8 prvků si (s gramatikou po roce 1849) zachovává své názvy dodnes ("wodjk", "sodjk", "hořčjk", wápnjk", "hlinjk", "uhljk", "dusjk" a "kysljk") a 2 další ("drsljk", "oblázjk") si později do finální podoby přejmenoval Presl sám. Dalších 15 prvků získalo tyto české názvy: "merotjk", chasonjk", barwjk", "germenjk", "pochwistjk", "kolumbjk", duzjk", "platjk", "arsenjk", "surmjk", "tekutjk", soljk", "chaluzjk" ("řasjk"), žiwěnjk a "nebesnjk". Zachováno je zde 9 tradičních českých názvů nejstarších známých prvků (od pradávna známých 8 kovů "železo", měď", "střjbro", zlato", zinek", "rtuť", "cjn", "olowo" a nekov "sjra"), které platí dodnes a mezinárodní názvy pro "bizmut" a "fosfor" (které se pokusil Presl přejmenovat později). Kolumbjk je název pro niob i tantal (do roku 1844 byla domněnka, že se jedná o jeden prvek).


Upozornění: Do roku roku 1843 (kdy zavedl Pavel Josef Šafařík tzv. opravu skladnou) se psalo mj. "í" jako "j" a "j" jako "g" (někdy "y"), "g" jako "ğ"; "v" se psalo jako "w" do roku 1849.   Ve fraktuře se psalo "š" jako "ss" .


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home