Historical PT in Czech, Slovak, Poland, Slovenian, Croatian, Serbian, Lower and Upper Sorbian, Rusyn, Magyar, Deutsch, Netherlands ///// Modern Croatian PT


Lučba_HrvatskiLučba_Hrvatski

Historical Croatian flag 1868-1918Bogoslav_Šulek Croatian flag
Bogoslav Šulek__

vodik 1874 Bogoslav Šulek Hrvatski Periodni sustav počela (PDF)
litik
lit
sladik
beriljik
Lučba_Hrvatski borax
borac
ugljik dušik kisik jedik
sodik gorčik glinik
glin
kremik
krem
_svjetlik_
fosfor
sumpor solik
lužik vapnik   titan
tit
 
__krom__
hrom
mangan željezo kobalt nikalj
_mjed_
bakar
zinak     sičan
mišomor
selen smrdik
rubid strontik itrik
itar
zirkonik niob molibden   rusik rodik
rod
palad srebro kadmik
kadam
indik
_kositer_
kositar
raztok
surma
telur jod
cezik
cez
težik lantan   tantal
_volfram_
šel
  vonjik
osmik
šarik
irid
platina zlato
živa
živo_srebro
talik
tal
olovo bismut    
24.04.2016 05:59:22
  cerik             terbik     erbik      
  torik   uran / ur                      

Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski

Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski
Lučba_Hrvatski

 


Historical PT in Czech, Slovak, Poland, Slovenian, Croatian, Serbian, Lower and Upper Sorbian, Rusyn, Magyar, Deutsch, Netherlands ///// Modern Croatian PT


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home