Periodická tabulka v esperantu Ido - Periodická tabulka v tomto jazyku (rozdíly proti esperantu u C, N, Ag) Novial - Periodická tabulka v jazyku Novial Interlingua - Periodická tabulka v umelem jazyku Interlingua Interlingue-Occidental Periodic Table Lojban - umělý jazyk - periodická tabulka - jejím tvůrcem je pan Veivo Jilma (názzev prvku v jazyku Lojban je uveden vždy pod latinským názvem) Volapuk - první světově rozšířený umělý jazyk - periodická tabulka Euransi  - Periodická tabulka v umelem jazyku euransi Periodická tabulka v záhadném umělém jazyku z univerzity Miami Beach na Floridě, pod jejiž vlajkou je umístěna Sasxsek  - Periodická tabulka v umelem jazyku sasxsek (author Dana Nutter) Názvy chemických prvků v jazycíc elfů Slovio  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovio Novoslovianski Periodic tabel Slovianski  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovianski - autor  Jan van Steenbergen Wenedyk  - Periodická tabulka v umelem jazyku wenedyk - autor  Jan van Steenbergen Brithenig  - Periodická tabulka v umelem jazyku brithenig Lingua Franca Nova Periodic Table Romanico Periodic Table


http://www.interlingue.org/

30.04.2013 20:50:15
Interlingue (Occidental) Periodic Table
Periodická tabulka v umělém jazyku Interlingue (Occidental)

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
hidrogen
  He
hélium
    Dictionary Czech-Interlingue B
bor
C
carbonie
N_azot
nitrogen
O
oxigen
F
fluor
Ne
neon
Na
nátrium
Mg
magnésium

Dictionary English-Interlingue

Al
alumínium
Si
silícium
P
fosfor
S
súlfur
Cl_clor
chlor
 
K
kálium
Ca
cálcium
  Ti
titánium
  Cr_crom
chrom
Mn
mangane
Fe
ferre
Co
cobalt
Ni
nickel
Cu
cupre
Zn
zinc
    As
arsénic
  Br
brom
 
  Sr
stróncium
  Zr
zircónium
  Mo
molibdénum
  Ru
ruténium
Rh
rhódium
  Ag
argente
Cd
cádmium
  Sn
stanno
Sb
antimon
Te
tellur
I
iode
Xe
xenon
  Ba
bárium
    Ta
tantálium
W_wólfram
túngsten
  Os
osmíum
  Pt
platine
Au
aure
Hg
mercurie
  Pb
plumbe
Bi_bismuth
bismute
    Rn
rádon
  Ra
rádium
   
                           
      U
uránium
  Pu
plutónium
               

Occidental, později interlingue, je umělý jazyk publikovaný v roce 1922 německým námořním důstojníkem a učitelem Edgarem de Wahlem. Interlingue je pečlivě navržen tak, aby mnoho z jeho odvozených slovních forem odráželo podobné formy mnoha západoevropských jazyků. To je možné aplikací De Wahlova pravidla skládajícího se s několika podpravidel umožňujících převádět infinitivy sloves na odvozená podstatná a přídavná jména. Výsledkem je pro jednotlivce seznámeného se západoevropskými jazyky na první pohled poměrně dobře srozumitelný jazyk. Společně s jednoduchou gramatikou pak tento fakt vedl k jeho značné popularitě v posledních 15 letech před druhou světovou válkou. Po volapüku, esperantu a idu šlo pravděpodobně o nejrozšířenější umělý jazyk. Po druhé světové válce však v souvislosti s nástupem projektu interlingua na počátku 50. let 20. století pomalu vymizel.


Interlingue is an international auxiliary language developed by Edgar von Wahl, who published details of the language in his magazine Kosmoglott in Reval (which is now Tallinn, in Estonia) in 1922. In 1929, von Wahl's magazine was renamed Cosmoglotta and was published entirely in his language. The language was originally called Occidental, as its vocabulary was based wholly on the major Western (Occidental) languages. Edgar von Wahl sought to utilise the international vocabulary that already existed as much as possible, but without the irregularities of the existing languages. This, he hoped, would make the language very easy to learn. After the Second World War, the language was renamed Interlingue as the name Occidental was not popular in the communist countries of Eastern Europe, where some suspected that users of the language might have counter-revolutionary tendencies. Interlingue is promoted by the Interlingue-Union (IU), an politically and religously neutral organisation establised in 1929 and based in Switzerland. The IU also publishes the magazine Cosmoglotta. Interlingue was quite popular in Europe and Asia before the Second World War: the second most popular International Auxiliary Language after Esperanto. After the war, it lost adherents to Esperanto and Interlingua. Recently there have been a bit of a revival in interest in the language.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku