Periodická tabulka v esperantu Ido - Periodická tabulka v tomto jazyku (rozdíly proti esperantu u C, N, Ag) Novial - Periodická tabulka v jazyku Novial Interlingua - Periodická tabulka v umelem jazyku Interlingua Interlingue-Occidental Periodic Table Lojban - umělý jazyk - periodická tabulka - jejím tvůrcem je pan Veivo Jilma (názzev prvku v jazyku Lojban je uveden vždy pod latinským názvem) Volapuk - první světově rozšířený umělý jazyk - periodická tabulka Euransi  - Periodická tabulka v umelem jazyku euransi Periodická tabulka v záhadném umělém jazyku z univerzity Miami Beach na Floridě, pod jejiž vlajkou je umístěna Sasxsek  - Periodická tabulka v umelem jazyku sasxsek (author Dana Nutter) Názvy chemických prvků v jazycíc elfů Slovio  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovio Novoslovianski Periodic tabel Slovianski  - Periodická tabulka v umelem jazyku slovianski - autor  Jan van Steenbergen Wenedyk  - Periodická tabulka v umelem jazyku wenedyk - autor  Jan van Steenbergen Brithenig  - Periodická tabulka v umelem jazyku brithenig Lingua Franca Nova Periodic Table Romanico Periodic Table

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
     
   

Slovník česko - novoslověnský (Novoslovienskij Jazyk )

           
          S
sira
сира
   
              Fe
želězo
желѣзо
    Cu
mědj
мѣдь
             
                    Ag
srebro
сребро
             
                    Au
zlato
злато
    Pb
olovo
олово
       

Novoslověnština (novoslověnsky Novoslovienskij jazyk) je projekt uměle vytvořeného slovanského pomocného jazyka, který začal v roce 2008. Jeho autorem je Vojtěch Merunka.

Novoslověnštinou je možné komunikovat s většinou Slovanů bez nutnosti znát jejich živé národní jazyky. Na stejných principech je postaven jazyk interlingua, který by měl sloužit podobným způsobem příslušníkům románských národů, a který byl vzorem pro vznik novoslověnštiny. Novoslověnský jazyk je také jedním z výstupů projektu spolupráce vědců ČR s mezinárodními laboratořemi CERN.Projekt je součástí moderního trendu tvorby umělých jazyků, které jsou na rozdíl od starého Esperanta určeny ke komunikaci uvnitř vymezených skupin. Na rozdíl od Esperanta jde o jazyky, které jsou gramaticky bohatší a složitější, ale příslušník dané skupiny jim pasívně rozumí, aniž by se je musel učit...více


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku