9.10.1999 20:23:21
IV.C

Zadání neredoxních rovnic Pro pokročilé (produkty nejsou uváděny)
[ řešení]
[ekvivalentní rovnice s iontovým zadáním][pro pokročilé]


1. dvojchroman draselný reaguje s kyselinou chlorovodíkovou (více řešení)
2. dusičnan barnatý reaguje se síranem hlinitým
3. dihydrogenvanadičnan hořečnatý reaguje s kyselinou trihydrigenfosforečnou (více řešení)
4. hydrogenvanadičnan amonný reaguje s hydroxidem vápenatým (více řešení)
5. triaquatrirhodanoželezitý komplex reaguje s fluoridem sodným
6. chlorid železitý rea
guje s kyanidem draselným
7.síran dirhodanoželezitý reaguje s fluoridem draselným
8. oxid antimoničný reafuje s hydroxidem cesným
9. divanadičnan tetradraselný reaguje s kyselinou sírovou (více řešení)
10. molybdenan sodný reaguje s kyselinou solnou (v
íce řešení)
11. molybdenan amonný reaguje s kyselinou hexahydrogentellurovou (více řešení)
12. heptamolybdenan hexadraselný reaguje s kyselinou sírovou (více řešení)
13. fosforečnan triamonný reaguje s molybdenanem sodným a kyselinou chlorovodíkovou
14. fosforečnan trisodný reaguje s oktamolybdenanem tetraamonným a kyselinou sírovou
15.dihydrogenfosforečnan vápenatý reaguje s oktamolybdenanem tetraamonným a kyselinou sírovou


[nahoru][rovnice][go home]