01.12.2001 23:11:41
I.

Zadání iontových neredoxních rovnic

[řešení]
[ekvivalentní rovnice s úplným zadáním][pro pokročilé]


Pozn.!!! případná voda není v zadání rovnic uváděna (až na výjimky)!!!


1. dvojchroman se ve vhodném prostředí mění na tetrachroman
2. barnatá sůl se s vhodným reaktantem sráží na síran barnatý
3. dihydrogenvanadičnan se ve vhodném prostředí mění na hydrogentrivanadičnan
4. hydrogenvanadičnan se ve vhodném prostředí mění na tetraoxovanadičnan
5. triaquatrirhodanoželezitý komplex reaguje s fluoridem na hexafluoroželezitan a thiokyanatan
6. železitá sůl reaguje s kyanidem za vzniku hexakyanoželezitanu
7.dirhodanoželezitá sůl reaguje s fluoridem na hexafluoroželezitan a thiokyanatan
8. oxid antimoničný se ve vhodném prostředí mění na hexahydroxoantimoničnan
9. heptaoxodivanadičnan se mění ve vhodném prostředí na tridekaoxodihydrogentetravanadičnan
10. molybdenan se mění ve vhodném prostředí na heptamolybdenan(-6)
11.molybdenan se mění ve vhodném prostředí na hexakosaoxooktamolybdenan
12. heptamolybdenan(-6)se mění ve vhodném prostředí na hexatriakontamolybdenan(-8)
13. tetraoxofosforečnan reaguje v kyselém prostředí s molybdenanem za vzniku tetrakontaoxododekamolybdenano-fosforečnanu
14. orthofosforečnan reaguje v kyselém prostředí s oktamolybdenanem (-4) za vzniku dodekamolybdenano-fosforečnanu (-3)


[nahoru][rovnice][go home]