08.12.2001 13:53:52
IV.A

Zadání neredoxních rovnic[řešení]
[ekvivalentní rovnice s iontovým zadáním][pro pokročilé]


1. dvojchroman draselný se vlivem kyseliny chlorovodíkové mění na tetrachroman draselný. Vzniká též chlorid draselný
2. při reakci dusičnanu barnatého se síranem hlinitým vzniká mimo jiné sraženina síranu barnatého
3. dihydrogenvanadičnan hořečnatý reaguje s kyselinou trihydrogenfosforečnou na hydrogentrivanadičnan hořečnatý a orthofosforečnanhořečnatý
4. hydrogenvanadičnan amonný reaguje s hydroxidem vápenatým na se mění na tetraoxovanadičnany amonný a vápenatý
5. triaquatrirhodanoželezitý komplex reaguje s fluoridem sodným na hexafluoroželezitan a rhodanid sodný
6. chlorid železitý reaguje s kyanidem draselným za vzniku hexakyanoželezitanu a chloridu draselného
7.síran dirhodanoželezitý reaguje s fluoridem draselným na hexafluoroželezitan, síran a thiokyanatan draselný
8. oxid antimoničný se mění reakcí s hydroxidem cesným hexahydroxoantimoničnan cesný
9. divanadičnan tetradraselný reaguje s kyselinou sírovou na dihydrogentetravanadičnan tetradraselný a síran draselný
10. molybdenan sodný reaguje s kyselinou solnou na heptamolybdenan hexasodný a chlorid sodný
11. molybdenan amonný reaguje s kyselinou hexahydrogentellurovou na oktamolybdenan tetraamonný a telluran amonný
12. heptamolybdenan hexadraselný reaguje s kyselinou sírovou na hexatriakontamolybdenan oktadraselný a síran draselný
13. fosforečnan triamonný reaguje s molybdenanem sodným a kyselinou chlorovodíkovou na dodekamolybdenano-fosforečnan triamonný a chlorid sodný
14. fosforečnan trisodný reaguje s oktamolybdenanem tetraamonným a kyselinou sírovou na dodekamolybdenano-fosforečnan trisodný a síran amonný
15.dihydrogenfosforečnan vápenatý reaguje s oktamolybdenanem tetraamonným a kyselinou sírovou na dodekamolybdenano-fosforečnan triamonný, síran amonný a vápenatý


[nahoru][rovnice][go home]