8.10.1999 14:42:26

I.3

Řešení iontové neredoxní rovnice


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslena


Zadání
Dihydrogenvanadičnan se ve vhodném prostředí mění na hydrogentrivanadičnan


Řešení

H2VO4- --› HV3O9-2


1. Vyrovnáme na obou stranách počty centrálních atomů a příslušné sloučeniny podtrhneme

3 H2VO4- --› HV3 O9-2


2. porovnáme na obou stranách náboje, v případě, že se nerovnají, doplníme prostředí, buď kyselé H3O+ nebo zásadité OH- tak, aby se vyrovnali náboje.
H3O+ nebo OH- se vyrovnává buď na straně reaktantů nebo produktů,
Pozor: nelze vyrovnávat na obou stranách zároveň, to znamená, nemůže být na jedné straně H
3O+ a na druhé OH-, přestože by to čistě matematicky vycházelo
Poté H
3O+ nebo OH-podtrhneme

3 H2VO4- + H3O+ --›HV3O9-23. porovnáme na obou stranách vodíky, případě, že nerovnají, doplníme za pomoci vody, kterou podtrhneme

3 H2VO4- + H3O+ --› HV3O9-2 + 4 H2O


4. Konstatujeme li, že jsou všechny reaktanty i produkty podtrženy, je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme počet kyslíků


 

nahoru

anorganik rovnice

Go home