9.10.1999 20:06:26
IV.13

Řešení úplného zápisu neredoxní rovnice


Zadání:

fosforečnan triamonný reaguje s molybdenanem sodným a kyselinou chlorovodíkovou na dodekamolybdenanofosforečnan triamonný a chlorid sodný


Řešení:


(NH4)3PO4 + Na2MoO4 + HCl --› (NH4)3PMo12O40 + NaCl

Vyrovnání počtu centrálních atomů (zároveň se v tomto případě vyrovnají amonné skupiny 3=3)

P...1=1///Mo... 12.1 = 1.12

(NH4)3PO4 + 12Na2MoO4 + HCl --› (NH4)3PMo12O40 + NaCl
Porovnání podtržených sodíků
12.2 / / / 0


Vyrovnání počtu sodíků

12.2 =24= 24

(NH4)3PO4 + 12Na2MoO4 + HCl --› (NH4)3PMo12O40 +24NaCl
Porovnání podtržených chlorů
0 / / / 24.1


Vyrovnání chlórů
24.1 = 24 = 24.1

(NH4)3PO4 + 12Na2MoO4 + 24HCl --› (NH4)3PMo12O40 +24NaCl

Porovnání podtržených vodíků

4.3 +24.1/ / / 4.3


Vyrovnání vodíků pomocí vody
4.3 +24.1= 36 = 4.3+12.2
(NH4)3PO4 + 12Na2MoO4 + 24HCl --› (NH4)3PMo12O40 +24NaCl +12H2O

Kontrola pomocí kyslíků 1.4+12.4=52=1.40+12.1

Rovnice je upravena


nahoru

anorganik rovnice

Go home