20.11.2001 19:59:14
I.C

Zadání iontových neredoxních rovnic

pro pokročilé [řešení]
[ekvivalentní rovnice s úplným zadáním][pro pokročilé]


!!!Produkty nejsou uváděny!!!


1. dvojchroman reaguje v silně kyselém prostředí (více řešení)
2. barnatá sůl se sráží síranem
3. dihydrogenvanadičnan reaguje v kyselém prostředí (více řešení)
4. hydrogenvanadičnan reaguje v zásaditém prostředí (více řešení)
5. triaquatrirhodanoželezitý komplex reaguje s fluoridem
6. železitá sůl reaguje s kyanidem
7.dirhodanoželezitá sůl reaguje s fluoridem
8. oxid antimoničný reaguje v zásaditém prostředí
9. heptaoxodivanadičnan reaguje v kyselém prostředí (více řešení)
10. molybdenan reaguje v kyselém prostředí (více řešení)
11. molybdenan reaguje v kyselém prostředí (více řešení)
12. heptamolybdenan(-6) reaguje v kyselém prostředí (více řešení)
13. tetraoxofosforečnan reaguje ve vhodném prostředí s molybdenanem
14.orthofosforečnan reaguje ve vhodném prostředí s oktamolybdenanem (-4)


[nahoru][rovnice][go home]