16.12.2001 17:08:48
IV. B

Řešení úplných zápisů neredoxních rovnic [zadání][pro pokročilé]
[ekvivalentní rovnice s iontovým zadáním][pro pokročilé]


1) 2K2Cr2O7 + 2 HCl --› K2Cr4O13 + 2KCl + H20
2) 3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 --› 3BaSO4 + 2Al(NO3)3
3) 9 Mg(H2VO4)2 + 2H3PO4 --› 6MgHV3O9 + Mg3(PO4)2 + 18 H2O
4) 6(NH4)2HVO4 + 3Ca(OH)2 --› 4(NH4)3VO4 + Ca3(VO4)2 + 6H2O
5) [Fe(H2O)3(SCN)3] + 6NaF --› Na3[FeF6] + 3NaSCN + 3H2O
6) FeCl3 + 6KCN --› K3[Fe(CN)6] + 3KCl
7) {[Fe(SCN)2)]}2SO4 + 12KF --› 2K3[FeF6] + 4KSCN + K2SO4
8) Sb2O5 + 2CsOH + 5H2O --› 2Cs[Sb(OH)6]
9) 2K4V2O7 + 2H2SO4 --› K4H2V4O13 + 2K2SO4 + H2O
10) 7Na2MoO4 + 8HCl --› Na6Mo7O24 + 8NaCl + 4H2O
11) 8(NH4)2MoO4 + 6H6TeO6 --› (NH4)4Mo8O26 + 6(NH4)2TeO4 + 18H2O
12) 36K6Mo7O24 + 80H2SO4 --› 7K8Mo36O112 + 80K2SO4+ 80H2O
13) (NH4)3PO4 + 12Na2MoO4 + 24HCl --› (NH4)3PMo12O40 + 24NaCl + 12H2O
14) 6(NH4)4Mo8O26 + 4Na3PO4 + 12H2SO4 --› 4Na3PMo12O40 + 12(NH4)2SO4+ 12H2O
15) 6(NH4)4Mo8O26 + 2Ca(H2PO4)2 + 8H2SO4 --› 4(NH4)3PMo12O40 + 6(NH4)2SO4 + 2CaSO4+ 12H2O


[nahoru][rovnice][go home]