21.09.2001 12:10:30
Porovnání iontového a úplného zápisu č.4

rovnice č.4 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
Propylen reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a manganaté soli.
CH2=CHCH2CH3 + 2MnO4-1 + 6H3O+ Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3CH2COOH + 2Mn+2+ 10H2O
Úplný zápis
Propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a síranů manganatého a draselného(podrobně).
CH2=CHCH2CH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 4 CO2 + CH3CH2COOH + 2MnSO4 + K2SO4+ 4H2O
rovnice č.4 b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
Propylen reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, octanu a manganaté soli.
CH2=CHCH2CH3 + 2MnO4-1 + 5H3O+ Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3CH2COO-1 + 2Mn+2+ 9H2O
Úplný zápis
Propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a síranů manganatého a draselného.
CH2=CHCH2CH3 + 2KMnO4 + 2,5H2SO4 CO2 + CH3CH2COOK + 2MnSO4 + 0,5K2SO4+ 4H2O

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]