18.03.2006 10:52:36
Podrobné řešení rovnice č.3a
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
But-1-en reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a vhodného prostředí
CH2=CHCH2CH3+ MnO4-1 Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2+ CH3CH2COOH+ MnO2.xH2O
Vyznačení místa, kde došlo u organické sloučeniny ke změně:
CH2=CHCH2CH3+ Mn+VIIO4-1 Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2+ CH3CH2COOH+ Mn+IVO2.xH2O
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH2=CH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1) 2C=-3
Produkty: CO2 je 0 z toho plyne, že (když O=-2) C=4
COOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a 2O=-4) C=3
Takže oba uhlíky mají dohromady formální oxidační číslo 7 (3 + 4)
Závěr:
Změna u dvou uhlíků je 10 ( u reaktantů -3, u produktů +7)
Ekvivalentní postup: U prvního uhlíku ubydou dva vodíky (+2) a přibydou dva kyslíky (-4), takže formální oxidační číslo prvního uhlíku se zvýší o 6, u druhého uhlíku přibydou dva kyslíky (-4), takže formální oxidační číslo druhého uhlíku se zvýší o 4. Obou dohromady tedy o 10.
Křížové pravidlo:
2C......... -3................. 7............... 10 ..3
Mn........ .7................. 4............... ..3 10
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla
3CH2=CHCH2CH3+ 10MnO4-1 Podrobné řešení rovnice číslo 3 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O
Kontrola nábojů (u reaktantů 10. (-1) = -10, u produktů 0)
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1 Podrobné řešení rovnice číslo 3 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O
Vyrovnání nábojů zásaditým prostředím u produktů (-10) a kontrola vodíků [u organických sloučenin na straně reaktantů více o 6(3.2), jinak však u produktů je vodíků 10.x.2+10.1=20x+10]
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1 Podrobné řešení rovnice číslo 3 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O+ 10 OH-1x
Doplnění vodíků (u reaktantů 3.2+(2+10x).2=20x+10, u produktů 10.x.2+10.1=20x+10)
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1+(2+10x)H2O Podrobné řešení rovnice číslo 3 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O+10OH-1
Kontrola kyslíků (u reaktantů 10.4+(2+10x)=10x+42, u produktů 3.2+3.2+10.(2+x.1)+10.1=10x+42)
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1+(2+10x)H2O Podrobné řešení rovnice číslo 3 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O+10OH-1

[[nahoru][rovnice alkenů][alkeny][organická chemie][go home]
Go home