18.03.2006 10:52:03
Podrobné řešení rovnice č.4a
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a síranů manganatého a draselného.
CH2=CHCH3 + KMnO4+ H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3COOH + MnSO4 + K2SO4
Vyznačení místa, kde došlo u organické sloučeniny ke změně:
CH2=CHCH3 + KMn+VIIO4+ H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3COOH + Mn+IISO4+ K2SO4
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH2=CH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1) 2C=-3
Produkty: CO2 je 0 z toho plyne, že (když O=-2) C=4
COOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a 2O=-4) C=3
Takže oba uhlíky mají dohromady formální oxidační číslo 7 (3 + 4)
Závěr:
Změna u dvou uhlíků je 10 ( u reaktantů -3, u produktů +7)
Ekvivalentní postup: U prvního uhlíku ubydou dva vodíky (+2) a přibydou dva kyslíky (-4), takže formální oxidační číslo prvního uhlíku se zvýší o 6, u druhého uhlíku přibydou dva kyslíky (-4), takže formální oxidační číslo druhého uhlíku se zvýší o 4. Obou dohromady tedy o 10.
Křížové pravidlo:
2C......... -3................. 7............... 10 ..5 ..po vykrácení 1
Mn........ .7................. 2............... ..5 10
..po vykrácení  
2
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola již započítaných draslíků (na zeleném pozadí jsou draslíky ve sloučeninách, kde již jsou stanoveny koeficienty. U reaktantů 2, u produktů 0)
1CH2=CHCH2CH3 + 2K MnO4+ H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 1CO2 + 1CH3CH2COOH + 2MnSO4+ K2SO4
Doplnění draslíku (u reaktantů 2.1 = 2, u produktů 1.2=2) a kontrola síranových skupin ve sloučeninách, kde jsou již stanoceny koeficienty[u reaktantů 0, u produktů 2+1=3]
1CH2=CHCH2CH3 + 2KMnO4+ H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 1CO2 + 1CH3CH2COOH + 2MnSO4+ 1K2SO4
Doplnění síranových skupin (u reaktantů 3.1=3, u produktů 2+1=3) a kontrola vodíků [u organických sloučenin na straně reaktantů více o 2, navíc ještě o 6(3.2)]
1CH2=CHCH2CH3 + 2KMnO4+ 3 H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 1CO2 + 1CH3CH2COOH + 2MnSO4+ 1K2SO4
Doplnění vodíků za pomoci vody(u reaktantů 1.2+3.2=8, u produktů 4.2=8)
1CH2=CHCH2CH3+2KMnO4+ 3H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 1CO2+1CH3CH2COOH+2MnSO4+1K2SO4+ 4H2O
Kontrola kyslíků (u reaktantů 2.4=8, u produktů 2+2+4.1=8) pozn.: nebylo třeba započítávat kyslíky ze síranových skupin
CH2=CHCH2CH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3CH2COOH + 2MnSO4 + K2SO4+ 4H2O

[nahoru][rovnice alkenů][alkeny][organická chemie][go home]
Go home