6.11.1999 18:33:43 III.

Zapiš empirický, molekulový,f unkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
Vzorce peroxohydrogensolí
s dvěma centrálními atomy
zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. dihydrogenperoxodifosforečnan amonný

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home