8.11.1999 01:54:38 III.
Vzorce hydrogensolí

Zapiš empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s více centrálními atomy (monomery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. dihydrogendifosforečnan amonný
2. hydrogendifosforečnan triamonný
3. hydrogendivanadičnan triamonný
4. dihydrogendivanadičnan amonný

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home