9.11.1999 21:36:43
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

Zadání: Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s více centrálními atomy (monomery) - 2

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina trithionová
2. kyselina tetrathionová
3. kyselina pentahionová
4. kyselina hexathionová
5. kyselina disiřičitá

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home