6.11.1999 11:13:54
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

Zadání: Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s více centrálními atomy (monomery)

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina didusná
2. kyselina tetrahydrogendifosforečná
3. kyselina disírová
4. kyselina tetrahydrogendivanadičná
5. kyselina diwolframová

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home