Meankieli - Tornedalska finstina Gutnish Periodic Table (in Swedish)Elfdalian Periodic Table (in Swedish)Kven Periodic Table (in Norway)Sweden periodic Table Finnish periodic Table


Tornedalen flag Swerige towns of Tornedalen   Sweden periodic Table Finnish periodic Table
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

19.10.2019 13:52:32 code: Unicode UTF 8

 
   

Meänkieli (Tornedal Finnish) Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v meäkieli (tornedalské finštině)

           
          S
tulikivi
   
              Fe
rauta
  Ni
nikkeli
Cu
kopari
Zn
sinkki
    As
ketunmalkkuri
     
                    Ag
hopea
    Sn
tina
    I
jodi
 
                    Au
kulta
Hg
elävähopea
  Pb
plyijy
       
    Meänkieli - Swedish - Finnish dictionary 

Green bold /difference against Finnish


Cu - standart Finnish: kupari - west Finnish: kupari - east Finnish: vaski (viz also Karelian periodic table)


Meänkieli neboli  tornedalská finština (švédsky tornedalsfinska) je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v nejsevernější oblasti Švédska, tzv. Tornském údolí (Tornedalen). Jedná se o 5 obcí (Haparanda, Övertorneå, Pajala,  Kiruna a Gällivare). Počet mluvčích v těchto obcích se odhaduje na 25 000–40 000, v celém Norrbottenu je to celkem asi 75 000 lidí. Největší podíl mluvčích je v Pajale. Jazykem hovoří rovněž asi 30 000 obyvatel Finska.

Meänkieli je příbuzná s finštinou, v podstatě se jedná o její dialekt s vysokou prestiží. Standardní, spisovná finština, jsouc umělým tvarem založeným na kompromisu mezi značně rozdílnými nářečími, není pro mluvčí meänkieli ze švédské strany hranic, kteří se spisovné finštině na rozdíl od Finů neučili ve škole, vždy zcela srozumitelná.

Tornedalen
Tornedalen

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku