Norway periodic Table (Bokmal) Norway periodic Table (Nynorsk) Meankieli - Tornedalska finstina Finnish periodic Table


Kven flag Norske Kveners Forbund   Kvensk institutt Flag Norway
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

27.02.2017 20:14:34 code: Unicode UTF 8

 
   

Kven Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v kvenštině (kvenské finštině)

           
          S
materi
   
              Fe
rauta
  Ni
nikkeli
Cu
kupari
Zn
sinkki
           
                    Ag
hoppee
    Sn
tina
       
                    Au
kulta
    Pb
plyijy
       
    Norwegian (Bokmål) - Kven dictionary 

Red bold /difference against Finnish


 

Kvenština (kv. kvääni, kainun kieli) neboli kvenská finština je ugrofinský jazyk, jímž mluví Kvenové v severním Norsku, konkrétně ve Finnmarce a Troms. Vzhledem k politickým a historickým důvodům obdržela v roce 2005 status menšinového jazyka v rámci Evropské charty jazyků, což umožnilo studium kvenštiny na univerzitě v Tromsø od roku 2006. Přesto je však vnímán jako vzájemně srozumitelný dialekt finštiny a je seskupena do peräpohjolských nářečí společně s meänkieli (tornedalská finština), jíž se mluví v Tornském údolí ve Švédsku. Má k ní blíže než ke standardní finštině. Kvenština obsahuje mnoho slov přejatých z norštiny, např. tyskäläinen (od norského "tysk") na rozdíl od finského saksalainen - Němec. Používá také některá stará finská slova, které se ve Finsku už nepoužívají.

The Kven language is a Finnic language spoken in northern Norway by the Kven people. For political and historical reasons, it received the status of a minority language in 2005 within the framework of the European Charter for Regional or Minority Languages. Linguistically, however, it is seen as a mutually intelligible dialect of the Finnish language, and grouped together with the Peräpohjola dialects such as Meänkieli, spoken in Torne Valley in Sweden.
Kvens (kveeni in Kven language / Finnish; kvener in Norwegian, and kveanat in Northern Sami) are an ethnic minority in Norway who are descended from Finnish peasants and fishermen who emigrated from the northern parts of Finland and Sweden to Northern Norway in the 18th and 19th centuries. In 1996 the Kvens were granted minority status in Norway, and in 2005 the Kven language was recognized as a minority language in Norway.

 

Finnmark
Finnmark
Troms

Troms

Kvenske dialekter

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku