Sweden periodic Table Elfdalian Periodic Table (in Swedish)Meankieli - Tornedalska finstina Kven Periodic Table (in Norway)


Gotland erb   Sweden periodic Table  
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

19.10.2019 13:56:37 code: Unicode UTF 8

 
   

Gotlandic (Gutnish) (dialect of Swedish) Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka v gotlandštině (dialekt švédštiny)

           
          S
svävel
   
              Fe
vasst
    Cu
kåppar
      As
makkäurium_makkäurum
     
                    Ag
sylvar_silvar_syll_söllvårr
    Sn
tin
       
                    Au
gull
Hg
kvikksilvar
  Pb
blöi
       
    Swedish - Gotlandic dictionary  Green bold /difference against Swedish

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
 

19.10.2019 13:56:37 code: Unicode UTF 8

 
   

Fårö (mundart of Gotlandic) Periodic Table of the Elements
Periodická tabulka ve farštině (nářečí gotlandštiny)

           
          S
svävul
   
              Fe
vasst
    Cu
kupar
      As
makkäurium_makkäurum
     
                    Ag
syllvur
    Sn
tin
       
                    Au
gull
Hg
kvikksilvar
  Pb
blei
       
    Swedish - Gotlandic dictionary  Green bold /difference Gotlandic against Swedish /// Red bold /difference Fårö against Gotlandic

Gotlandština je severogermánský jazyk používaný obyvateli ostrova  Gotland  (Švédsko), někdy pokládaný za dialekt švédštiny. Starogotlandština se výrazně lišila od všech severogermánských jazyků. Byla v těsném kontaktu s východogermánštinou, konkrétně s gótštinou. V kulturní tradicii gotlandštiny je zajímavé, že si udržela runové písmo až do začátku 16. století, tedy mnohem déle než ve většině germánských jazyků.

Gutnish or Gotlandic is a Scandinavian language spoken on the island of Gotland in Sweden – generally considered to be a dialect of Swedish. Most Gotlanders speak Standard Swedish and contemporary Gutnish has been significantly influenced by it. It is an open issue whether the traditional Gutnish (sometimes called Older Gutnish) dialect, which was close to Old Gutnish, should be considered an independent language or a dialect of Swedish. There are major efforts to revive the traditional variety of Gutnish, and Gutamålsgillet (Gutnish Language Guild) is organizing classes and meetings for speakers of traditional Gutnish. According to the guild's webpage, there are now 1500 people using Gutnish on Facebook.


Gotland
Gotland

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku