28.03.2016 21:55:08
Chemická literatura dostupná z těchto stránek


Organická chemie - Červinka, Dědek, Ferles

Oldřich ČERVINKA - (20. 5. 1925 Lázně Toušeň - 24. 5. 2002 Lázně Toušeň)


Obecná a anorganická chemie - Klikorka, Hájek, Votinský

Názvosloví anorganické chemie - Klikorka a další

prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc.


Česká chemická bible Lučba čili chemie zkusná (1. díl) 1828 Jana Swatopluka Presla (psaná kurentem)

Jan Svatopluk Presl

Upozornění: Do roku roku 1843 (kdy zavedl Pavel Josef Šafařík tzv. opravu skladnou) se psalo mj. "í" jako "j" a "j" jako "g" (někdy "y"), "g" jako "g"; "v" se psalo jako "w" do roku 1849.   Ve fraktuře se psalo uprostřed slov "š" jako "ss" .
V "Lučbě" Presl (na rozdíl od "Rostlináře" z roku 1820 a "Kroku" z roku 1821) ignoruje změny týkající se psaní i/y po vydání Dobrovského gramatiky (1809, druhé vydání 1819). Většinou je tak uváděno po "c", "z" či "s" ypsilon

Kompletní historická česká chemická literatura na těchto stránkách
1820 - Bedřich Wšemír Hrabě z Berchtoldu, Jan Swatopluk Presl - O přirozenosti rostlin aneb rostlinář (str. 33-34 v PDF 41 až 42, str. 153 až 155 v PDF 169 až 171 a další)
1821 -
Jan Swatopluk Presl - Krok: Weřegný spis wšenaučný pro wzdělance národu Česko-Slowanského (str. 138 až 150 v PDF 140 až 152)
1828 -
Jan Swatopluk Presl - Lučba čili chemie zkusná ( I. díl) (str. 20 až 22, PDF 26 až 28 a další v celé knize)
1840 -
Karel Slawog Amerling - Promyslný posel: Spis wšenaučný pro obecný lid a pro každého (str. 33 v PDF 37, 132 v PDF 136 a další v celé knize)
1848 -
Jan Swatopluk Presl - Počátkowé rostlinoslowí (str. 14 až 49 v PDF 30 až 65)
1850 -
POSEL Z BUDČE - Časopis pro učitele, vychovávatele, rodiče a vůbec přátele mládeže (str. 75 až 78 v PDF 79 až 82)
1852 -
Karel Slavoj Amerling - ORBIS PICTUS ČILI SVĚT V OBRAZÍCH (str. 54, PDF 68)
1852 -
Filip Stanislav Kodym - Lučba rolnická (PDF)
1853 -
Vojtěch Šafařík - Německo-český slovník vědeckého názvosloví (PDF)
1869 -
Jiljí Vratislav Jahn - Kniha přírody (díl první chemie v PDF)
1870 -
Karel Starý - Kniha přírody (díl druhý mineralogie v PDF)
1872 -
Zprávy spolku chemikův českých (výňatek)


Go home - Kliknutím na hlavní stránku