11.05.2003 21:53:33
Aldehydy a ketony - podrobné řešení rovnice č.4a
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice: (pozn.: zde klik na podrobné řešení,kdy vzniká místo kyseliny sůl)
Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny propionové a síranů draselného a železitého
CH3CH2CHO + K2FeO4 + H2SO4 CH3CH2COOH + K2SO4+Fe2(SO4)3
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
CH3CH2CHO + K2Fe+VIO4 + H2SO4 CH3CH2COOH + K2SO4+Fe+III2(SO4)3
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CHO je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a O=-2) C=1
Produkty: COOH je (formálně) 0, z toho plyne, že (když 2O=-4 a H=1) C=3 (3-4+1=0)
Závěr:
Změna u uhlíků je 2 [3-1]
Ekvivalentní postup: U uhlíku, přibyde 1 kyslík (-2), takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 2 zvýšit
Křížové pravidlo:
C............ 1............ 3............... 2 3
Fe.......... 6............. 3............... 3 2
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola draslíků u již upravených sloučenin
( u reaktantů 2.2=4, u vyčíslených produktů nic)
3CH3CH2CHO + 2 K2FeO4 + H2SO4 3 CH3CH2COOH + K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání draslíků (u reaktantů 2.2=4, u produktů 2.2=4) a kontrola síranových skupin u již upravených sloučenin (u reaktantů nic, u produktů 2.1+1.3=5)
3CH3CH2CHO + 2 K2FeO4 + H2SO4 3CH3CH2COOH + 2 K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání síranových skupin (u reaktantů 5, u produktů 2.1+1.3=5) a kontrola vodíků - u organických se uvažuje rozdíl - (u reaktantů 3.1+5.2=13, u produktů 3.1=3)
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+ 5 H2SO4 3CH3CH2COOH +2K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání vodíků za pomoci vody (u reaktantů 3.1+5.2=13, u produktů 3.1+5.2=13)
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+5H2SO4 3CH3CH2COOH +2K2SO4+1Fe2(SO4)3+5H2O
Kontrola kyslíků netřeba již započítávat kyslíky ze síranových skupin (u reaktantů 3.1+2.4=11, u produktů 3.2+5.1=11).
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+5H2SO4 3CH3CH2COOH +2K2SO4+1Fe2(SO4)3+5H2O

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]