11.05.2003 21:53:12
Aldehydy a ketony - podrobné řešení rovnice č.4b
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice: (pozn.: zde klik na podrobné řešení,kdy vzniká místo soli kyselina)
Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
CH3CH2CHO + K2FeO4 + H2SO4 CH3CH2COOK + K2SO4+Fe2(SO4)3
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
CH3CH2CHO + K2Fe+VIO4 + H2SO4 CH3CH2COOK + K2SO4+Fe+III2(SO4)3
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CHO je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a O=-2) C=1
Produkty: COO-I je (formálně) -1, z toho plyne, že (když 2O=-4) C=3 (3-4=-1)
Závěr:
Změna u uhlíků je 2 [3-1]
Ekvivalentní postup: U uhlíku ubyde 1 vodík (+1), přibyde 1 kyslík (-2) a sníží se oxidační číslo, takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 2 zvýšit (1+2-1)
Křížové pravidlo:
C............ 1............ 3............... 2 3
Fe.......... 6............. 3............... 3 2
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola draslíků u již upravených sloučenin
( u reaktantů 2.2=4, u vyčíslených produktů 3.1=3)
3CH3CH2CHO + 2 K2FeO4 + H2SO4 3 CH3CH2COOK + K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání draslíků (u reaktantů 2.2=4, u produktů 3.1+0,5.2=4) a kontrola síranových skupin u již upravených sloučenin (u reaktantů nic, u produktů 0,5.1+1.3=3,5)
3CH3CH2CHO + 2 K2FeO4 + H2SO4 3CH3CH2COOK + 0,5 K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání síranových skupin (u reaktantů 3,5, u produktů 0,5+1.3=3,5) a kontrola vodíků - u organických se uvažuje rozdíl - (u reaktantů 3.1+3,5.2=10, u produktů nic)
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+ 3,5 H2SO4 3CH3CH2COOK +0,5K2SO4+1Fe2(SO4)3
Vyrovnání vodíků za pomoci vody (u reaktantů 3.1+3,5.2=10, u produktů 5.2=10)
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+3,5H2SO4 3CH3CH2COOK +0,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+5H2O
Kontrola kyslíků netřeba již započítávat kyslíky ze síranových skupin (u reaktantů 3.1+2.4=11, u produktů 3.2+5.1=11).
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+3,5H2SO4 3CH3CH2COOK +0,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+5H2O

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]