16.12.2001 17:04:04
Zadání redoxních rovnic arénů (bez produktů)

I.1) Manganistan draselný reaguje s p-xylenem v prostředí kyseliny sírové
2) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v prostředí kyseliny sírové
3) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí
4) Železan draselný reaguje s toluenem v prostředí kyseliny sírové
5) Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové
6) Oxid chromový reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové
7) Manganistan draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové
8) Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové
9) Kyselina selenová reaguje s toluenem
10) Kyselina dusičná reaguje s ethylbenzenen

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [redoxní rovnice][arome][organická chemie] [go home]