22.09.2001 09:40:57
Zadání redoxních rovnic aromatických sloučenin

 
vzniká kyselina vzniká sůl kyseliny [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]
I.1 Manganistan draselný reaguje s p-xylenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny tereftalové a síranů draselného a manganatého
2a Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny isoftalové a síranů draselného a manganatého
2b Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku isoftalátu draselného a síranů draselného a manganatého
3a Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku kyseliny isoftalové, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
3b Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku isoftalátu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
4a Železan draselný reaguje s toluenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny benzoové a síranů draselného a železitého
4b Železan draselný reaguje s toluenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku benzoanu draselného a síranů draselného a železitého
5a Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a síranů draselného a bismutitého
5b Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku benzen-1,3-dioctanu draselného a síranů draselného a bismutitého
6 Oxid chromový reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a síranu chromitého
7a Manganistan draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a síranů draselného a manganatého
7b Manganistan draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu draselného a síranů draselného a manganatého
8a Dvojchroman draselnýreaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a síranů draselného a chromitého
8b Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu draselného a síranů draselného a chromitého
9 Kyselina selenová reaguje s toluenem za vzniku kyseliny benzoové a oxidu seleničitého
10 Kyselina dusičná reaguje s ethylbenzenen za vzniku kyseliny benzenoctové a oxidu dusnatého

[nahoru] [redoxní rovnice][kyseliny][organická chemie] [go home]