21.09.2001 18:53:43
Porovnání iontového a úplného zápisu č.8

rovnice č.8 (vzniká kyselina)
Iontový zápis
Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a chromité soli
  Porovnání s úplným zápisem + 3Cr2O7-2 + 24H3O+ Porovnání s úplným zápisem
Porovnání s úplným zápisem Porovnání s úplným zápisem +6Cr+3+ 39 H2O  
Úplný zápis
Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a síranů draselného a chromitého
  Porovnání s iontovým zápisem + 3K2Cr2O7 + 12H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem
Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s úplným zápisem + 3K2SO4 + 3Cr2(SO4)3 + 15 H2O
rovnice č.8 (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu a chromité soli
  Porovnání s úplným zápisem + 3Cr2O7-2 + 21H3O+ Porovnání s úplným zápisem
Porovnání s úplným zápisem Porovnání s úplným zápisem +6Cr+3+ 36 H2O  
Úplný zápis
Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu draselného a síranů draselného a chromitého
  2   Porovnání s iontovým zápisem   + 6K2Cr2O7 + 21 H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem
Porovnání s iontovým zápisem 2 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K3+I   + 3K2SO4 + 6Cr2(SO4)3 + 30 H2O

[nahoru] [redoxní rovnice][arény][organická chemie] [go home]