21.09.2001 20:40:03
Porovnání iontového a úplného zápisu č.5

rovnice č.5 (vzniká kyselina)
Iontový zápis
Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a bismutité soli
Porovnání s úplným zápisem  + 6BiO3-1+ 24H3O+ Porovnání s úplným zápisem + 6Bi+3+ 38H2O
Úplný zápis
Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny benzen-1,3-dioctové a síranů draselného a bismutitého
Porovnání s iontovým zápisem +6KBiO3+12H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem +3Bi2(SO4)3+3K2SO4+14H2O
rovnice č.5 (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku benzen-1,3-dioctanu a bismutité soli
Porovnání s úplným zápisem  + 6BiO3-1+ 22H3O+ Porovnání s úplným zápisem Porovnání s úplným zápisem + 6Bi+3+ 36H2O
Úplný zápis
Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku benzen-1,3-dioctanu draselného a síranů draselného a bismutitého
Porovnání s iontovým zápisem +6KBiO3+11H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K2+I +3Bi2(SO4)3+2K2SO4+14H2O

[nahoru] [redoxní rovnice][arény][organická chemie] [go home]