8.10.1999 12:54:09
Řešení poloreakcí
III.B
zde je zadání těchto rovnic
doporučuji porovnat s ekvivalentními rovnicemi s
iontovým a s úplným zadáním


1) O2 + 4e- + 2H2O --› 4OH-
2) Cr2O7-2 + 6e- + 14H3O+--› 2Cr+3 + 21H2O
3) Zn - 2e- + 4OH---› [Zn(OH)4]-2
4) AsO4-3 + 2e- + 2H3O+--› AsO3-3 + 3H2O
5) [Fe(CN)6]-4 - e---› [Fe(CN)6]-3
6) Al - 3e-+ 4OH- --› [Al(OH)4]-
7) 2IO3- + 10e- + 12H3O+ --› 18H2O + I2
8) 2Br- - 2e- --› Br2
9) CrO4-2 + 3e- + 8H3O+ --› Cr+3 + 12H2O
10) 2Al + 9F- - 6e- --› [AlF4]- + [AlF5]-2
11) [Cr(OH)4]- - 3e- + 4OH- --› CrO4-2 + 4H2O
12) H2O2 - 2e- + 2H2O --› O2 + 2H3O+
13) SO2 - 2e- + 6H2O --› SO4-2 + 4H3O +
14) MnO4- + 5e- + 8H3O+ --› Mn+2 + 12H2O
15) SO3-2 -2e- + 3H2O --› SO4-2 + 2H3O+
16) 2S2O3-2 -2e- --› S4O6-2
17) S2O3-2 - 8e- + 10OH- --› 2SO4-2 + 5H2O
18) S2O3-2 - 8e- + 15H2O --› 2SO4-2 + 10H3O+
19) 2HS- - 8e- + 11H2O --› S2O3-2 + 8H3O+
20) S2O8-2 + 2e- --› 2SO4-2
21) 2H2O + 2 e- --› H2 + 2OH-
22) Ga - 3e-+ 4OH- + 2H2O --› [Ga(OH)4(H2O)2] -
23) MnO4- + e- --› MnO4-2
24) MnO4- + 3e- + 4H2O --› MnO2.2H2O + 4OH-
25) MnO4- + 3e- + (2+x)H2O --› MnO2.xH2O + 4OH-
27) AsO3-3 - 2e- + 3H2O --› AsO4-3 + 2H3O+
28) PbO2 + 2e- + 4H3O+ --› Pb+2 + 6H2O
29) Ni+2 - e- + 3OH- --› Ni(OH)3
31) O2- - e- --› O2
32) O2-2 - 2e- --› O2

33) ClO- + 2e- + H2O --› Cl- + 2OH-


nahoru

anorganik rovnice

Go home