14.02.2011 00:08:05
VII.C
Zadání redoxních rovnic pro pokročilé
[řešení] [zadání i s produkty]


1) amoniak + oxid dusnatý --›
2) amoniak + bróm --›
3) orthofosforečnan vápenatý + oxid křemičitý + uhlík --›
4) oxid křemičitý + hliník --›
5) chlorečnan draselný + kyselina sírová --›
6)sulfan + kyselina dusičná --›
7) karbid hlinitý --›
8) oxid siřičitý + kyselina dusičná --›
9) platina + kyselina dusičná + kyselina chlorovodíková --›
10) peroxodisíran amonný + amoniak --›
11) bílý fosfor + kyselina dusičná
--›
12) monofluorid-tris(tetraoxofosforečnan) vápenatý + oxid křemičitý + uhlík --›
13) silicid vápenatý (působení vody) --›
14) arsen + kyselina dusičná --›
15) arsen + kyselina sírová --›
16) antimon + kyselina dusičná --›
17) antimon + kyselina sírová --›

18) bismut + kyselina dusičná --›
19) bismut + kyselina sírová --›
20) zlato + kyselina dusičná + kyselina chlorovodíková --›


[nahoru][rovnice][go home]