13.01.2002 15:00:23
VII.19
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
bismut + kyselina sírová --› síran bismutitý + oxid siřičitý


Řešení
Bi + H2SO4 --› Bi2(SO4)3 + SO2


Křížové pravidlo
Bi.....0...3 rozdíl 3 křížem 2
S.....6...4 rozdíl 2 křížem 3
2Bi + H2SO4 --› Bi2(SO4)3 + 3SO2
!!!síru nešlo přímo vyčíslit dle křížového pravidla na straně reaktantů , neboť jen část jejích atomů mění své oxidační číslo!!!
Porovnání podtržených atomů síry
0 /// 3+3


Vyrovnání síry
6.1=6=3+3
2Bi + 6H2SO4 --› Bi2(SO4)3 + 3SO2
Porovnání podtržených atomů vodíku
6.2 /// 0


Vyrovnání vodíků za pomoci přidané vody
6.2 =12 = 6.2
2Bi + 6H2SO4 --› Bi2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O
Kontrola kyslíků: 6.4=24=3.2+6.1
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]