21.02.2006 21:10:39
VII.B
Řešení redoxních rovnic
[zadání][zadání bez produktů]


1) 4NH3 + 6NO --› 5N2 + 6H2O
2) 8NH3 + 3Br2 --› 6NH4Br + N2
3) 2Ca3(PO4)2 + 6SiO2 + 10C --› 6CaSiO3 + P4 + 10CO
4) 3SiO2 + 4Al --› 3Si + 2Al2O3
5) 3KClO3 + 3H2SO4 --› 2ClO2 + HClO4 + 3KHSO4 + H2O
6) 3H2S + 2HNO3 --› 3S + 2NO + 4H2O
7) Al4C3 + 12H2O --› 4Al(OH)3 + 3CH4
8) 3SO2 + 2HNO3 + 2H2O --› 3H2SO4 + 2 NO
9) 3Pt + 4HNO3 + 18 HCl --› 3H2[PtCl6] + 4NO + 8H2O
10) 3(NH4)2S2O8 + 8NH3 --› N2 + 6(NH4)2SO4
11) 3P4 + 20HNO3 + 8H2O --› 12H3PO4 + 20NO
12) 4Ca5(PO4)3F + 18SiO2 + 30C --› 3P4 + 30CO + 18CaSiO3 + 2CaF2
13) Ca2Si + (x + 6)H2O --› 2Ca(OH)2 + SiO2.xH2O + 4H2
14) 3As + 5HNO3 + 2H2O --› 3H3AsO4 + 5NO
15)2As + 3H2SO4 --› 2H3AsO3 + 3SO2
16) 3xSb +4xHNO3 --› 3(SbO2)x + 4xNO + 2xH2O
17) 2Sb + 6H2SO4 --› Sb2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
18) Bi + 4HNO3 --› Bi(NO3)3 + NO + 2H2O
19) 2Bi + 6H2SO4 --› Bi2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
20) Au + HNO3 + 4HCl --› H[AuCl4] + NO + 2H2O


[nahoru][rovnice][go home]
Go home