14.02.2011 00:07:00
VII.A

Zadání redoxních rovnic

[řešení][zadání pro pokročilé]


1) amoniak + oxid dusnatý --› dusík + voda
2) amoniak + bróm --› bromid amonný + dusík
3) orthofosforečnan vápenatý + oxid křemičitý + uhlík --› křemičitan vápenatý + bílý fosfor + oxid uhelnatý
4) oxid křemičitý + hliník --› křemík + oxid hlinitý
5) chlorečnan draselný + kyselina sírová --› oxid chloričitý + kyselina chloristá + hydrogensíran draselný
6)sulfan + kyselina dusičná --› síra + oxid dusnatý
7) karbid hlinitý --› hydroxid hlinitý + methan
8) oxid siřičitý + kyselina dusičná --› kyselina sírová + oxid dusnatý
9) platina + kyselina dusičná + kyselina chlorovodíková --› kyselina hexachloroplatičitá + oxid dusnatý
10) peroxodisíran amonný + amoniak --› dusík + síran amonný
11) bílý fosfor + kyselina dusičná --› kyselina trihydrogenfosforečná + oxid dusnatý
12) monofluorid-tris(tetraoxofosforečnan) vápenatý + oxid křemičitý + uhlík --› bílý fosfor + oxid uhelnatý + křemičitan vápenatý + fluorid vápenatý
13) silicid vápenatý --› hydroxid vápenatý + hydrát oxidu křemičitého + vodík
14) arsen + kyselina dusičná --› kyselina trihydrogenarseničná + oxid dusnatý
15) arsen + kyselina sírová --› kyselina trihydrogenarsenitá + oxid siřičitý
16) antimon + kyselina dusičná --› xmer oxidu antimoničitého + oxid dusnatý
17) antimon + kyselina sírová --› síran antimonitý + oxid siřičitý
18) bismut + kyselina dusičná --› dusičnan bismutitý + oxid dusnatý
19) bismut + kyselina sírová --› síran bismutitý + oxid siřičitý
20) zlato + kyselina dusičná + kyselina chlorovodíková --› kyselina tetrachlorozlatitá + oxid dusnatý


[nahoru][rovnice][go home]
Go home