10.05.2002 16:42:29
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.5

Iontový zápis
Symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým ve vhodném prostředí za vzniku dialkylketonu a chromité soli
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.5
Úplný zápis
Symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny octové za vzniku dialkylketonu a octanu chromitého
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]