10.05.2002 16:41:12
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.2

Iontový zápis
Primární alkohol reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku aldehydu a solí chromité a draselné
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.2
Úplný zápis
Primární alkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku aldehydu a síranů chromitého a draselného
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]