10.05.2002 16:40:31
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.10

Iontový zápis
Hydrochinon reaguje s hexakyanoželezitanem ve vhodném prostředí za vzniku p-benzochinonu a hexakyanoželeznatanu
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.10
Úplný zápis
Hydrochinon reaguje s hexakyanoželezitanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku p-benzochinonu a hexakyanoželeznatanů draselného a sodného
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]