22.09.2001 17:44:29
Alkoholy-porovnání iontového a úplného zápisu č.4

rovnice č.4a (vznikají kyseliny)
Iontový zápis
Železan reaguje s propylalkoholem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny propionové a železité soli
3CH3CH2CH2OH +4FeO4-2+20H3O+ 3CH3CH2COOH+4Fe+3+33H2O
Úplný zápis (podrobně)
Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny propionové a síranů draselného a železitého
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+10H2SO4 Podrobné řešení 3CH3CH2COOH +4K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O
rovnice č.4b (vznikají soli kyselin)
Iontový zápis
Železan reaguje s propylalkoholem ve vhodném prostředí za vzniku propionanu a železité soli
3CH3CH2CH2OH +4FeO4-2+17H3O+ 3CH3CH2COO-1+4Fe+3+30H2O
Úplný zápis (podrobně)
Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+8,5H2SO4 Podrobné řešení 3CH3CH2COOK+2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]