02.03.2006 23:09:38
Alkoholy - podrobné řešení rovnice č.4b
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice: (pozn.: zde klik na podrobné řešení,kdy vzniká místo soli kyselina)
Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
CH3CH2CH2OH + K2FeO4 + H2SO4 CH3CH2COOK + K2SO4+Fe2(SO4)3
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
CH3CH2CH2OH + K2Fe+VIO4 + H2SO4 CH3CH2COOK + K2SO4+Fe+III2(SO4)3
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH2OH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 3H=3 a O=-2) C=-1
Produkty: COO-I je (formálně) -1, z toho plyne, že (když 2O=-4) C=3 (3-4=-1)
Závěr:
Změna u uhlíků je 4 [3-(-1)]
Ekvivalentní postup: U uhlíku ubydou 3 vodíky (+3),přibyde 1 kyslík (-2) a sníží se oxidační číslo, takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 4 zvýšit (3+2-1)
Křížové pravidlo:
C............ -1........... 3............... 4 3
Fe.......... 6............. 3............... 3 4
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola draslíků u již upravených sloučenin
( u reaktantů 4.2=8, u vyčíslených produktů 3.1=3)
3CH3CH2CH2OH + 4 K2FeO4 + H2SO4 3 CH3CH2COOK + K2SO4+2Fe2(SO4)3
Vyrovnání draslíků (u reaktantů 4.2=8, u produktů 3.1+2,5.2=8) a kontrola síranových skupin u již upravených sloučenin (u reaktantů nic, u produktů 2,5.1+2.3=8,5)
3CH3CH2CH2OH + 4 K2FeO4 + H2SO4 3CH3CH2COOK + 2,5 K2SO4+2Fe2(SO4)3
Vyrovnání síranových skupin (u reaktantů 8,5.1=8,5, u produktů 2,5.1+2.3=8,5) a kontrola vodíků - u organických se uvažuje rozdíl - (u reaktantů 3.(2+1)+8,5.2=26, u produktů nic)
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+ 8,5 H2SO4 3CH3CH2COOK +2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3
Vyrovnání vodíků za pomoci vody (u reaktantů 3.(2+1)+8,5.2=26, u produktů 13.2=26)
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+8,5H2SO4 3CH3CH2COOK +2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O
Kontrola kyslíků netřeba již započítávat kyslíky ze síranových skupin (u reaktantů 3.1+4.4=19, u produktů 3.2+13.1=19).
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+8,5H2SO4 3CH3CH2COOK +2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]
Go home