21.09.2001 12:09:52
Porovnání iontového a úplného zápisu 3

rovnice č.3a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
But-1-en reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a vhodného prostředí (podrobně)
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1+(10x+2)H2O Podrobné řešení rovnice číslo 3a 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O+10OH-1
Úplný zápis
But-1-en reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
3CH2=CHCH2CH3+10KMnO4 + (10x+2)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+10MnO2.xH2O+10KOH
rovnice č.3b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
But-1-en reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, propananu, hydrátu oxidu manganičitého a vhodného prostředí
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1+(10x-1)H2O 3CO2+3CH3CH2COO-1+10MnO2.xH2O+7OH-1
Úplný zápis
But-1-en reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, propananu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
3CH2=CHCH2CH3+10KMnO4 + (10x-1)H2O 3CO2+3CH3CH2COOK+10MnO2.xH2O+7KOH

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]