9.11.1999 22:44:43
VII.
Vzorce oxidů

Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika)

  název
1. oxid arsenitý (dimér)
2.. oxid fosforitý (dimér)
3. oxid fosforečný (dimér)
4. oxid dusný
5. oxid dusnatý
6. oxid dusitý
7. oxid dusičitý
8. dimér oxidu dusičitého
9. oxid dusičný
10. oxid chlorný
11. oxid chloristý
12. oxid chloričitý
13. oxid křemičitý
14. oxid seleničitý
15. oxid siřičitý
16. oxid sírový
17. oxid sírový (polymer)
18. oxid telluričitý
19. oxid uhelnatý
20. oxid uhličitý
21. suboxid uhlíku

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home